Nowe zarządzenie dot. zasad rachunkowości MZ jako dysponenta części budżetu

21 Grudnia 2018, 11:22 pieniądze

Ministerstwo zdrowia opublikowało w piątek zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie.

Zarządzenie z 20 grudnia br. zastąpiło zarządzenie MZ z 29 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli 20 grudnia br., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zarządzenie określa m.in. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla części 46 – Zdrowie, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zawiera opisy kont bilansowych i pozabilansowych.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz