Choroby zakaźne: projekt rozporządzenia o zgłoszeniach w formie elektronicznej

21 Grudnia 2018, 13:47 komputer informatyzacja

Doprecyzowanie sposobu dokonywania zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego - przewiduje projekt rozporządzenia ws. zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, który w piątek trafił do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Projekt określa zakażenia i choroby zakaźne, które podlegają zgłoszeniu do właściwego państwowego inspektora sanitarnego przez lekarza lub felczera w przypadku rozpoznania lub powzięcia podejrzenia wystąpienia tych zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, a ponadto określa sposób przekazywania tych zgłoszeń.

W myśl projektu, zgłoszenia mogą być dokonywane w sposób dotychczasowy – w formie formularza papierowego przekazywanego przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem, ale także w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń.

Zgłoszenie także przez aplikację gabinetową

Projekt doprecyzowuje sposób dokonywania zgłoszeń w  postaci dokumentu elektronicznego. Wskazano zarówno na istniejącą już obecnie możliwość ich składania z wykorzystaniem internetowego formularza elektronicznego, który jest udostępniany przez System Monitorowania Zagrożeń, jak również określono możliwość przekazywania zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego przesyłanego bezpośrednio z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja elektroniczna pacjenta (tzw. aplikacje gabinetowe) do rejestru zakażeń i zachorowań.

- Przewiduje się, że wraz z rozwojem aplikacji gabinetowych ta forma dokonywania zgłoszeń, nie tylko się upowszechni, lecz stanie się dominująca, ze względu na brak konieczności ponownego ręcznego wprowadzania do zgłoszenia danych osobowych oraz medycznych (rozpoznanie, informacja o szczepieniach), które są już dostępne w prowadzonej przez lekarza lub felczera dokumentacji medycznej pacjenta.

- Projektowane rozporządzenie może wywrzeć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne przez zwiększenie kompletności zgłaszania chorób zakaźnych w wyniku wprowadzenia elektronicznej formy ich zgłaszania i przyspieszenie obiegu informacji w wyniku elektronizacji dokonywania zgłoszeń, co pozwoli na bardziej efektywne podejmowanie działań zapobiegawczych - podkreślono w uzasadnieniu.

Informacje o obywatelstwie

Zmiany dotyczą też wzoru formularza zgłoszeniowego i poszerzenie danych osobowych o osobach zakażonych o informacje o obywatelstwie.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz