#WspólneŚwięta - Lekarze zachęcają do spędzenia świąt z seniorami

21 Grudnia 2018, 14:40

#WspólneŚwięta to kampania społeczna poruszająca problem pozostawiania osób starszych bez wskazań medycznych w szpitalu. Kampania powstała z inicjatywy młodych lekarzy, którzy na co dzień spotykają się z problemem traktowania szpitali jako domy opieki dla osób starszych. Problem nasila się szczególnie w okresie świątecznym i z roku na rok , wraz z progresującym starzeniem się społeczeństwa, staje się on coraz bardziej powszechny.

 

-Wyniki badań Pańskiego taty są w porządku
-A nie możecie zostawić go jeszcze na dwa-trzy dni w szpitalu?  
-To nie jest dom opieki proszę Pana
-W życiu nie oddałbym ojca do domu opieki! Za kogo Pan mnie ma?!

Choć dla części społeczeństwa abstrakcyjna, czy bezduszna rozmowa, jest elementem codziennych dyskusji lekarzy z członkami rodziny seniorów. Zdarza się, że zanim zostaną wykonane badania laboratoryjne potwierdzające stan zdrowia seniora, rodziny już nie ma, albo opiekun telefonicznie informuje szpital, że nie odbierze pacjenta. 

  „Wspólne Święta” to kampania skłaniająca do dyskusji na temat przemilczanego, oraz bardziej, niż się wydaje, złożonego problemu.

To nie bezduszność Polaków, a patologia systemu

– Nie oceniamy jakie są powody zostawiania seniorów w placówkach medycznych przez rodziny – mówił podczas piątkowej konferencji Piotr Winciunas z Okręgowej Izby Lekarskiej.  Łatwo oceniać i krytykować postępowanie opiekunów osób wymagających ciągłej, specjalistycznej opieki nie znając ich perspektywy.  Problem niewydolności opiekuńczej polskiego systemu jest bardzo poważny. Seniorzy cierpiący na choroby otępienne tj. choroba Alzheimera wymagają stałej, 24-godzinnej opieki, na którą polskie rodziny nie są przygotowywane, zarówno finansowo jak i merytorycznie – przekonywał P. Winciunas.  

-Rodziny oddające swoich seniorów jest przejawem patologii społecznej. Wynik bezradności. Rodziny nie, nie chcą spędzać świąt z seniorami. Polska na tle Europy jest krajem gdzie więzy rodzinne i pokoleniowe są silne- większość grup rodzin wciąż zapewnia pełną opiekę swoim seniorom. To, że te rodziny chcą gdzieś wyjechać nie jest niczym złym. Jest to przejaw niewydolności systemu i braku alternatyw, aby przekazać osobę starszą w bezpieczne miejsce – mówi Ewa Borek z fundacji MY Pacjenci.

Czerpać przykład z zachodu

Praktyczne rozwiązania są już od lat wdrażane na zachodzie, tj. tworzenie dziennych domów opieki, zakładów opieki długoterminowej czy miejsc bezpiecznego pobytu, gdzie seniorzy mogliby samodzielnie mieszkać jednocześnie mając zapewnione kompleksowe zaplecze medyczne - wymienia E. Borek.

W krajach zapewniających opiekę senioralną wspiera się opiekę domową – przekonuje E. Borek podkreślając, że de-instytucjonalizacja opieki nad pacjentem jest najkorzystniejszą z punktu ekonomicznego form opieki w tym zakresie. Świadczenia realizowane w tej formie dają szansę na doraźny kontakt seniora z personelem pielęgniarskim, czego efektem jest zapobieżenie hospitalizacji i chorób następujących. Każda, kolejna hospitalizacja zwiększa ryzyko zgonu – dodaje.

 Ponadto obecne zdobycze technologiczne pozwalają na stały nadzór seniora bez konieczności przebywania przy nim non-stop. Samodzielność i odciążenie opiekunów medycznych zaczyna się od urządzeń „wearable” – jak zegarki, koszulki, opaski - stale monitorujące parametry życiowe i zakres ruchów, a kończy na telemedycznych konsultacjach czy rehabilitacji.

Jakie jeszcze rozwiązania mogliby podjąć decydenci w zakresie opieki senioralnej bez konieczności przejścia okresu pilotażowego? P. Winciunas przytacza przykład sąsiadujących Niemiec, gdzie obywatele w ramach ubezpieczenia społecznego, mają zapewnione ubezpieczenie od niesamodzielności. O ile w Niemczech system ten działa sprawnie i efektywnie, w Polsce wdrożenie takiego rozwiązania mogłoby spotkać się z falą krytyki podniesienia wartości składki ubezpieczeniowej - co byłoby wypadkową dodatkowego zakresu ubezpieczenia.

Prezes Fundacji MY Pacjenci przypomina o programie "opieki wytchnieniowej". Urlopy wytchnieniowe dają prawo rodzinie do powierzenia na tydzień- dwa tygodnie opieki nad członkiem rodziny w domu społecznej opiekunce. Obecnie część gmin oferuje świadczenia z zakresu urlopów wytchnieniowych dla opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających określone wymagania, w ramach ustawy "Za życiem". Natomiast w zakresie opieki senioralnej tego typu projekty niestety nie są realizowane w Polsce.

Opieka senioralna rozproszona w systemie

Jedną z przeszkód do stworzenia opieki senioralnej na odpowiednim poziomie może być fakt, że zadania koordynujące zostały rozproszone pomiędzy resortami. Za część opieki nad seniorami odpowiada Ministerstwo Zdrowia oraz częściowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdecydowanie łatwiej byłoby stworzyć efektywny program senioralny gdyby odpowiedzialny był za to jeden departament - oceniają uczestnicy piątkowego spotkania.

Jak dołączyć do akcji #WspólneŚwięta?

Obecnie zaangażowanych w kampanie "Wspólne Święta" jest około 100 młodych lekarzy. Systematycznie dołączają kolejne wojewódzkie Izby Lekarskie - w ostatnim czasie. do Warszawskiej Izby Lekarskiej dołączyły m.in. Izby z Łodzi, Wrocławia oraz Wojkowa Izba Lekarska. Koszt kampanii to 16 tys. zł, a lwia część (10 tys. zł) pokryta została z funduszów zebranych na aukcji zorganizowanej wśród młodych lekarzy. 

Aby dołączyć się kampanii #WspólneŚwięta można oplakatować swoją placówkę medyczną lub po prostu "spędzić święta z dziadkami". 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz