Lekarz POZ zleci badania na wykrycie boreliozy - jest projekt rozporządzenia

21 Grudnia 2018, 14:54 lekarz

Lekarz POZ będzie mógł zlecić badania na wykrycie boreliozy - przewiduje m.in. projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, który w piątek trafił do konsultacji społecznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Potrzeba nowelizacji wynikała m.in. z reformy systemu oświaty i likwidacji gimnazjów. Przy wskazaniu terminów wykonania testów przesiewowych i badań bilansowych przez lekarza, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania stosowane jest nazewnictwo związane z dotychczasową organizacją systemu, np. klasa gimnazjum, klasa szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt wprowadza określanie terminów tych badań i bilansów w odniesieniu wyłącznie do wieku dziecka, a nie etapu edukacji (klasy-szkoły).

Badanie poziomu witaminy D3 oraz żelaza

W nowelizowanym rozporządzeniu wprowadzono badania diagnostyczne dedykowane dzieciom realizowane na zlecenie lekarza POZ: badanie poziomu stężenia ferrytyny (do diagnozowania niedoboru żelaza) oraz badanie poziomu witaminy D3.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, badanie ferrytyny jest wykorzystywane do diagnozowania niedoboru żelaza będącego najczęściej przyczyną anemii u niemowląt i małych dzieci. Z kolei wprowadzenie badania poziomu witaminy D jest istotne ze względu na powszechne niedobory witaminy D oraz wapnia w diecie niemowląt i małych dzieci, co wpływa niekorzystnie na rozwój kości oraz zwiększa ryzyko próchnicy zębów i zapaleń dziąseł u dzieci.

Badanie w kierunku boreliozy i WZW typu C

Ponadto projekt poszerza się katalog badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarz POZ o badania stosowane do wykrywania Borrelia burgdorferi (Lyme): Przeciwciała IgG (anty - B.burgdorferi; IgG Borrelia burgdorferi); Przeciwciała IgM (anty- B.burgdorferi IgM); Borrelia afzelli Przeciwciała IgG oraz Borrelia afzelli Przeciwciała IgM oraz o badania diagnozujące zakłócenie pracy wątroby przez wirusa zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus, HCV): Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG oraz Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM.

- Z uwagi na fakt, że leczenie boreliozy sprowadza się do antybiotykoterapii doustnej lekami, które mogą być zlecone przez lekarza POZ, nie jest zasadne kierowanie pacjenta do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu diagnozy i zlecenia antybiotykoterapii, gdyż w przypadku pacjentów z jednoznacznym obrazem klinicznym i serologicznym, zarówno badanie diagnostyczne, jak i leczenie farmakologiczne może prowadzić lekarz POZ - czytamy w uzasadnieniu.

Według MZ, skierowanie pacjenta na leczenie w AOS niesie za sobą opóźnienie w postawieniu diagnozy, postęp choroby wskutek braku leczenia i obniżenie efektu terapeutycznego, a w konsekwencji większe koszty leczenia choroby w wyższym stopniu zaawansowania i powikłań.

- Z kolei wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C) jest chorobą wywołaną przez wirusa zapalenia wątroby typu C, w której dochodzi do zapalenia toczącego się w tkance wątroby, powodującego powstanie zmian martwiczo-zapalnych. W leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C ważne jest wczesne wykrycie zakażenia wirusem, a po jego wykryciu ustalenie terapii i rozpoczęcie leczenia w celu przeciwdziałania przejściu z ostrej fazy choroby w przewlekłą - zwraca uwagę MZ.

Choroby rzadkie z odpowiednią klasyfikacją

Lekarz POZ, jeżeli zdiagnozuje chorobę rzadką, to zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, będzie miał obowiązek wpisania rozpoznania z klasyfikacją ORPHA-kod - przewiduje projekt rozporządzenia.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

A Piątek, 04 Stycznia 2019, 12:12
no myśle że pora zauważyć choroby, które są a o których udaje sie że sie nie widzi !!!!!!