Ratownictwo medyczne: projekt ws. obowiązkowego dostępu do Internetu

24 Grudnia 2018, 11:02 Ratownicy

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MZ, które m.in. wprowadza wymóg posiadania dostępu do Internetu w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych. Wynika to z konieczności zapewnienia przez dysponenta możliwości korzystania z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność wydania projektu rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła definicję dyspozytorni medycznej i usankcjonowała jej działanie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek wykonywania zadań zawodowych przez dyspozytorów medycznych i zespoły ratownictwa medycznego w oparciu o jednolity w skali kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

- Wprowadzenie obowiązku realizacji zadań z wykorzystaniem SWD PRM obliguje zatem dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do posiadania odpowiedniego wyposażenia sprzętowego do obsługi tego systemu oraz narzuca określony i jednolity w skali kraju sposób postępowania zarówno kierowników zespołów ratownictwa medycznego, jak i dyspozytorów medycznych - podkreśla resort.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano więc obowiązek posiadania łączności radiowej i komórkowej na potrzeby porozumiewania się w systemie PRM, co ma stanowić gwarancję utrzymania łączności między dyspozytornią medyczną a zespołami ratownictwa medycznego, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi i centrami urazowymi dla dzieci.

Wprowadzono też wymóg posiadania dostępu do sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych, co wynika z konieczności zapewnienia przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego niezbędnych warunków umożliwiających korzystanie z SWD PRM.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz