Co NIK skontroluje w 2019 r.? Opieka zdrowotna jednym z głównych obszarów

27 Grudnia 2018, 10:56 lekarz lekarka wizyta

Czy pacjenci są rzetelnie informowani o czasie oczekiwania na zabieg lub wizytę u specjalisty? Czy ratownictwo medyczne działa efektywnie?  - na takie pytania będzie próbował odpowiedzieć NIK w 2019 r. Opieka zdrowotna znalazła się wśród głównych obszarów kontroli obok m.in. funkcjonowania administracji publicznej oraz ochrony środowiska.

NIK na swojej stronie zamieścił plan kontroli na przyszły rok. Znalazło się tam łącznie 111 kontroli. Poza kontrolami planowymi Izba corocznie przeprowadza też kontrole doraźne, których w 2017 r. było 107.

Izba sprawdzi m.in. czy osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają możliwość efektywnego przygotowania do pracy i samodzielnego życia? Jak wspierani są opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych? Izba przyjrzy się temu problemowi kompleksowo, także od strony zapewnienia takim opiekunom odpowiednich warunków przez szpitale, gdy to w nich sprawują opiekę.

 

Co jeszcze skontroluje NIK?

 

Np. to, jak państwo wspiera rozwój elektromobilności, jak walczy z nadmierną emisją spalin i jak poprawia efektywność energetyczną w gospodarce.

Inne ważne problemy, z którymi zmierzy się Izba to: jak państwo wpiera rozwój elektromobilności, jak walczy z nadmierną emisją spalin i jak poprawia efektywność energetyczną w gospodarce. Izba sprawdzi też funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus”, usprawnienie pracy sądów, niebezpieczne odpady na dnie Bałtyku, obsługę cudzoziemców w polskich urzędach czy warunki pracy nauczycieli. Izba oceni także działania administracji publicznej na rzecz ubogich, wykluczonych i poszkodowanych przez los.

Pod lupą kontrolerów znajdzie się także stan nawierzchni dróg krajowych, program modernizacji najważniejszych służb (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa) czy segregacja śmieci i postępowanie z odpadami komunalnymi.

 

Obszary kontroli

 

- Tematy kontroli planowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Ich dobór do Planu pracy NIK na 2019 rok uwzględnia problemy i zagrożenia zidentyfikowane w wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej. NIK uwzględniła także sygnały o nieprawidłowościach od obywateli, które miały wpływ na jakość ich życia i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów nadesłanych przez organy Sejmu RP i Senatu RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Łącznie wpłynęło od tych instytucji 109 sugestii tematów kontroli. Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła w planie pracy 60 proc. z nich. Reszta jest objęta już rozpoczętymi kontrolami lub zostanie zrealizowana w formie kontroli doraźnych - wyjaśnia NIKW

Wśród przyjętych do realizacji w 2019 r. tematów kontroli przeważa problematyka związana z opieką zdrowotną, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną środowiska, budżetem państwa, stanem finansów publicznych, transportem, gospodarką, bezpieczeństwem obywateli, oświatą oraz rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów społecznych.

Źródło: NIK

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz