Zdrowotne podsumowanie, czyli jakie zmiany przyniósł rok 2018?

28 Grudnia 2018, 11:57

Rok 2018 dobiega końca. Czas zatem na podsumowanie jego najważniejszych wydarzeń, które najpewniej determinować będą najbliższe miesiące przyszłego roku. Strajkowali m.in. rezydenci oraz ratownicy medyczni. Zainaugurowano narodową debatę Wspólnie dla zdrowia, wiele dyskutowano na temat płatności za efekt zdrowotny, uruchomiono kolejne pilotaże. W połowie roku zapowiedziano m.in. skrócenie kolejek do endokrynologa i kardiologa oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. System stanął również przed wyzwaniem e-zwolnień a wcześniej implementacji zapisów tzw. rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO.  Co jeszcze w ochronie zdrowia przyniósł 2018 r.?

 

Zmiana na stanowisku ministra zdrowia

Już początek nowego roku przyniósł przełomowe decyzje. Jeszcze w pierwszej połowie stycznia dokonano rekonstrukcji rządu a w miejsce Konstantego Radziwłła powołano nowego ministra zdrowia - kardiologa prof. Łukasza Szumowskiego. Pokłosiem tej decyzji były także zmiany na stanowiskach wiceministrów. W marcu odwołano odpowiadającego m.in. za sieć szpitali Marka Tombarkiewicza oraz opowiedzianego za sprawy ratowników medycznych Piotra Gryzę. 

Nowy minister zdrowia początek swojej kadencji rozpoczął od gaszenia sporu z lekarzami rezydentami, z którym nie poradził sobie poprzednik. Zmiana na stanowisku miała być zatem  swego rodzaju nowym otwarciem w ochronie zdrowia. Wielomiesięczny protest lekarzy rezydentów zaskoczyło przyjęte w lutym porozumienie.

Solarium dla pełnoletnich 

W lutym w życie weszły przepisy zakazujące korzystania z solarium nieletnim. Z inicjatywą zmian w przepisach wystąpił prezydent.

Rozszerzenie profilaktyki wirusa RS

Od 1 marca rozszerzono profilaktykę przeciwko zakażeniu wirusem RS o wcześniaki urodzone między 29. a 32. tygodniem ciąży. Eksperci są jednak zdania, że program nie może być w pełni realizowany, gdyż brak jest wystarczającej liczby zakontraktowanych jego realizatorów. 

Likwidacji Funduszu nie będzie

W 2018 r. ministerstwo zdrowia jednoznacznie ucięło wszelkie spekulacje na temat likwidacji NFZ i zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym. W maju minister zdrowia rozwiązał zespół, który miał zająć się zmianami zaproponowanymi jeszcze przez ministra Konstantego Radziwiłła. 

Porozumienie z pielęgniarkami 

W wakacje poinformowano o porozumieniu pielęgniarek ze stroną rządową zakładającym m.in. nowe wskaźniki norm zatrudnienia czy 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego. Z nowymi normami zatrudnienia tegoż personelu szpitale będą musiały zmierzyć się już od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja IOWISZ 

13 lipca w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę o IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Nowelizacja rozszerzyła zakres świadczeń opieki zdrowotnej wobec, których istnieje powinność złożenia wniosku w kwestii wydania opinii o celowości przewidywanej inwestycji. 

Rok 2018 r. rokiem pilotaży

Od maja w dwóch miastach - Siedlcach i Skierniewicach trwa pilotaż e-recepty, do którego dołączyła także Krynica Zdrój oraz Wysokie. To pierwszy etap pilotażu. W kolejnym jego etapie wezmą udział Pleszew, Polanica-Zdrój oraz Chełmno.

W wakacje zainicjowano także pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. W założeniach centra dysponują globalnym budżetem na zapewnienie gotowości i opieki dla danej populacji, znika zapłata za realizację konkretnych świadczeń. Docelowo w pilotażu działać ma 28 ośrodków.

Od lipca w wybranych miastach działa także pilotaż programu POZ PLUS. Placówki realizujące pilotaż dysponują szerszym katalogiem świadczeń, jakie mogą zaoferować pacjentom. Przesłaniem projektu jest koordynacja świadczeń i właściwa profilaktyka. 

Zainaugurowano również pilotaż Kompleksowej Opieki nad Osobami z Niewydolnością Serca. Pilotaż prowadzić będzie 6 ośrodków a swoim zasięgiem objąć ma 5 tys. pacjentów. Ośrodek koordynujący będzie współpracował z kardiologami i lekarzami POZ, tak aby umożliwić pacjentom leczenie możliwie blisko miejsca zamieszania, czyli u lekarza POZ. Bliska współpraca ośrodka leczenia niewydolności serca z POZ umożliwić ma m.in. telefoniczne konsultacje lekarzy.

16 października rozpoczął się natomiast pilotaż e-skierowania. W pierwszej fazie objął on Warszawę oraz Polanicę Zdrój w zakresie medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. 

Profilaktyczna mastektomia

Wycenie poddano zabieg profilaktycznej mastektomii. Świadczenie znajdzie się zatem w koszyku świadczeń gwarantowanych dając kobietom będącym nosicielkami mutacji genu BRCA 1 oraz BRCA 2 możliwość wykonania profilaktycznej mastektomii. Nie brak jednak opinii, iż zaproponowana wycena zabiegu powinna być wyższa, gdyż może nie pokrywać rzeczywistych kosztów procedury. 

Nowe kryteria klasyfikacji do zabiegu usunięcia zaćmy

Ministerstwo zdrowia wraz z NFZ zdecydowało się zaostrzyć kryteria klasyfikujące do zabiegu usunięcia zaćmy. Refundacją zabiegu objęci zostaną pacjenci, których ostrość wzroku wyniesie 0.6 lub gorzej. Ponadto chory zobowiązany będzie odbyć tzw. wizytę klasyfikującą w ośrodku, gdzie wykonywany będzie zabieg. Podczas tej właśnie wizyty lekarz podejmie ostateczną decyzję o klasyfikacji do zabiegu. 

Upaństwowienie ratownictwa 

Umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mają obowiązywać na okres, na jaki zostały zawarte, ale nie dłużej niż do 31 marca 2019 r. co wynika z podpisanej w maju przez prezydenta ustawy zakładającejmożliwość zawierania umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego, czyli upaństwowienie ratownictwa medycznego.

Mobilne gabinety stomatologiczne

W pierwszej połowie roku na drogi wyjechały dentobusy. Mobilne gabinety stomatologiczne rozpoczęły prace w województwie łódzkim i mazowieckim. Z czasem dołączały kolejne województwa.

6 proc. PKB do 2024 r.

W sierpniu prezydent podpisał nowelę ustawy 6 proc. PKB na zdrowie.Nowelizacja założyła przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia do nie mniej jak 6 proc. PKB do 2024 r. Najważniejszym jednak jej celem była realizacja postulatów zawartych w porozumieniu ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. Rezydent w przypadku podpisania deklaracji pracy w kraju  przez co najmniej 2 lata po zakończeniu specjalizacji może liczyć na dodatkowe 600 zł pensji. W przypadku gdy specjalizował się będzie w dziedzinie priorytetowej lekarzowi przysługuje 700 zł dodatku.

Zmiany na stanowiskach 

Pod koniec sierpnia powołano również nowego szefa GIS. Marka Posobkiewicza zastąpił były wiceminister zdrowia Jarosława Pinkas. W 2018 r. resort zdrowia zasiliło także trzech nowych wiceministrów - powołany w styczniu Janusz Cieszyński oraz zaprzysiężeni w czerwcu Sławomir Gadomski i Maciej Miłkowski. 

Wraca zawód technika farmaceutycznego, ruszają prace nad ustawą dotyczącą psychologów

Pod koniec roku ogłoszono decyzję dotyczącą wznowienia kształcenia techników farmaceutycznych. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zadeklarowało natomiast uruchomienie prac nad nową ustawą o zawodzie psychologa. 

Polityka Lekowa Państwa i zapowiedź powstania nowej instytucji w sektorze

We wrześniu rząd przyjął długo wyczekiwany dokument „Polityka Lekowa Państwa”, pierwszy tego typu strategiczny dokument w zakresie leków. Końcówka roku przyniosła natomiast projekt ustawy dotyczący utworzenia kontrowersyjnej Agencji Badań Medycznych odpowiadającej za prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych.

Wyrównanie płac

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.Ustawa wprowadza prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych).

Kontrowersyjne e-zwolnienia

Choć nie w pierwotnie przyjętym terminie, e-zwolnienia stały się faktem działając już obligatoryjnie od 1 grudnia.

Od 1 stycznia 2019 r. natomiast zaczynają obowiązywać m.in. nowe standardy opieki okołoporodowej. Ze względu na swoje kontrowersje z poślizgiem rozpocząć ma się także pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej.

Anna Grela

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz