GIS nie ma podstawy prawnej do nakładania części mandatów. Rząd to zmieni

29 Grudnia 2018, 3:30 GIS logo

Rząd zmienia przepisy, ponieważ "brakuje podstaw prawnych do nakładania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej grzywien w drodze mandatu karnego za niektóre czyny niedozwolone podlegające karze". O jaki obszar działania Sanepidu chodzi? Między innymi o reklamy. 

Ukazał się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Nowelizacja rozporządzenia skierowana właśnie do konsultacji składa się z zaledwie kilku zdań, ale ważnych dla konsumentów. 

Produkty biobójcze

Ustalono, że aktualny zakres kompetencji w obszarze nadzoru nad produktami biobójczymi pozwala jedynie na możliwość uzyskania uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w zakresie wybranych wykroczeń. Pozostałe jak np. reklamowanie produktu biobójczego niezgodnie z przepisami, nieprzechowywanie w odniesieniu do procesu produkcji odpowiedniej dokumentacji lub nieprzechowywanie próbek serii produkcyjnych produktu biobójczego w sposób zgodny z rozporządzeniem nie znajdują się w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie mieszczą się one bowiem w definicji udostępniania na rynku, a dodatkowo wykroczenie określone w art. 46 ust. 1 pkt 7 tyczy się wydawania pozwoleń na obrót, będących w gestii Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Prawo wodne

Natomiast zmiana § 2 pkt 9 rozporządzenia jest związana z utratą mocy przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, którą zastąpiła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.

Wykroczenia, za które mogą być nakładane grzywny w drodze mandatu karnego są te same na mocy nowej ustawy co i starej. Ważna jednak jest podstawa prawna.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia polegające na:

1) niewykonywaniu badania jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – wbrew przepisowi art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

2) nieprzekazywaniu właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – wbrew przepisowi art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

3) nieoznakowaniu kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – wbrew przepisowi art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

4) nieprowadzeniu kontroli wewnętrznej – wbrew przepisowi art. 344 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Więcej na temat zmian można przeczytać w uzasadnieniu projektu - tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz