Rozporządzenie ważne dla szpitali psychiatrycznych skierowane do publikacji

31 Grudnia 2018, 11:20 lekarz lekarze szpital

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia rozporządzenie w sprawie postępowania w przypadku konieczności przyjęcia oraz wypisania pacjenta ze szpitala psychiatrycznego.

Regulacja dookreśla szczegółowy sposób postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, a także ustala wzory m.in. skierowań do szpitala psychiatrycznego oraz zawiadomień kierownika szpitala psychiatrycznego oraz sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody. Dokument określa również sposób zawiadomienia sądu opiekuńczego o wypisaniu pacjenta ze szpitala psychiatrycznego oraz o pozostaniu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym za jego zgodą.

Poprzednie rozporządzenie (Dz. U. poz. 854)regulujące kwestie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego obowiązywało do dziś tj. 31 grudnia 2018 roku.

- Proponowany termin wejścia w życie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia został określony na dzień 31 grudnia 2018 r., gdyż zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 49 ustawy zachowują moc jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.- czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz