Od jutra 6 dni rocznie na samokształcenie dla lekarzy podczas specjalizacji

31 Grudnia 2018, 13:39 Lekarze

Od 1 stycznia 2019 r. lekarze odbywający kształcenie specjalizacyjne będą mogli wykorzystać nowe uprawnienie - 6 dni rocznie na samokształcenie.

Taka zmiana została wprowadzona do programów specjalizacyjnych i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 r., 6 dni rocznie na samokształcenie, przeznaczonych na udział w konferencjach, kursach naukowych, kursach doskonalących i innych szkoleniach, związanych bezpośrednio z realizowaną przez lekarza dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z wyborem i potrzebami edukacyjnymi lekarza. 

Kierownik specjalizacji ustali termin i sposób wykorzystania dodatkowych dni na samokształcenie

Termin i sposób wykorzystania przez lekarza dodatkowych dni na samokształcenie wskazuje w uzgodnieniu z lekarzem kierownik specjalizacji poprzez odpowiednie skrócenie innych obowiązkowych elementów szkolenia specjalizacyjnego. Skrócenie to nie może dotyczyć kursów specjalizacyjnych a jedynie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie elementy szkolenia specjalizacyjnego (staże) muszą być zrealizowane i zaliczone. 

Kierownik specjalizacji w pierwszej kolejności decyduje o odpowiednim skróceniu czasu trwania stażu podstawowego, a jedynie w przypadku braku takiej możliwości odpowiednio skraca czas trwania staży kierunkowych, przy czym staż kierunkowy nie może ulec skróceniu o więcej niż połowę czasu trwania przewidzianą programem specjalizacji. 

Warto pamiętać, że dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji, nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz