IQVIA o zmianach na nowej liście leków refundowanych

02 Stycznia 2019, 9:15 dane wyniki analiza dokument

Obowiązująca od stycznia 2019 nowa lista refundacyjna wprowadza finansowanie dla 3 nowych molekuł, w tym cząsteczki Nusinersen, będącej pierwszą, bezpłatną opcją terapeutyczną dla pacjentów chorujących na rdzeniowy zanik mięśni. Refundacją objęto również molekułę Atezolizumab, dzięki czemu nowoczesną terapią objęci zostaną pacjenci w zaawansowanym stadium niedrobnokomórkowego raka płuc, w 2. linii leczenia.

 

page1image4232page1image4392

Refundacja na rynku aptecznym

Nowa lista apteczna wprowadza zmiany w obrębie grup limitowych. Zlikwidowano 14 z nich, w efekcie czego finansowanie utraciło 13 molekuł (lub ich kombinacji):

 •  Atorvastatin oraz Ezetimibe (terapia hipercholesterolemii)

 •  Beclometasone (Astma, POChP, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli)

 •  Calcitonin (Salmon) (osteoporoza)

 •  Cefalexin (leczenie przeciwinfekcyjne)

 •  Chlorpromazine (choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe)

 •  Chlorquinaldol (leczenie przeciwinfekcyjne)

 •  Clodronic Acid (Osteoliza oraz hiperkalcemia w chorobach nowotworowych)

 •  Clonidine (nadciśnienie tętnicze)

 •  Glucose/ Potassium/ Sodium

 •  Ketoconazole (infekcje grzybiczne)

 •  Metildigoxin (leczenie zastoinowej niewydolności serca)

 •  Primidone (leczenie padaczki)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 58 000 zł, numer KRS 0000013006, NIP 526-015-26-89

 • Pyrantel (leki przeciwrobacze)

Ogółem z listy usunięto 174 opakowania leków, 3 środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 14 wyrobów medycznychPrzy pełnej odpłatności pozycje te będą nadal dostępne dla pacjentów, w większości przypadków, w cenie oscylującej wokół 20 zł. Wyjątkiem będą leki stosowane w leczeniu nowotworów kości: kalcytonina łososiowa, której cena wzrośnie do niemal 40 zł (poprzednio: 11 zł), oraz klodronian disodowy, którego najtańsze opakowanie na rynku będzie kosztować od stycznia 2019 r. ok. 229 zł (koszt dotychczasowej terapii to 3,20 zł <ryczałt>).

Na liście zabrakło nowych substancji czynnych, choć te już dostępne pojawiły się w nowych opakowaniach (+26 na liście leków, + 3 – środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, + 2 – wyrobów medycznych).

Dla 39 opakowań leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego cena dlapacjenta spadnie o ponad 10 zł (w tym dla 2 pozycji obniżka przekroczy 50 zł). Jednocześnie więcej
(o ponad 10 złpacjenci dopłacą do 12 pozycji, co jest wynikiem ustalenia limitu przez produkt o cenieniższej niż dotychczasowa. Średnia obniżka ceny sięgnie 10 proc., przy czym z perspektywy całości portfela refundowanych produktów aptecznych, również tych, których cena nie ulegnie zmianie, obniżka wyniesie średnio 1 proc.

Lista S:

Z nowej listy bezpłatnych leków dla seniorów usunięto 50 pozycji. W niemal każdym przypadku pozostawiono pacjentom możliwość zakupu zamiennika. Wyjątek stanowi opakowań zawierających:

 • cząsteczkę Beclometasone, stosowaną w leczeniu astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz eozynofiloweego zapalenia oskrzeli, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydano 2 tys. sztuk
 •  cząsteczkę Clonidine, stosowaną w leczeniu nadciśnienia tętniczego, której preparatóww adekwatnym okresie wydano 192 tys. opakowań
 •  kombinację molekuł: Atorvastatin oraz Ezetimibe, stosowaną w leczeniuhipercholesterolemii, których w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydano w liczbie 2 tys. sztuk

  Powyższe molekuły z refundacji wycofano całkowicieJednocześnie na liście pojawiły się nowe opakowania (24) zawierające molekuły refundowane już wcześniej w ramach listy S.

   

  Programy lekowe i chemioterapia

  Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uruchomieniu nowych programów lekowych:

 B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1), w ramach którego finansowaniem objęto nową substancję Nusinersen, dopuszczoną do leczenia SMA na obszarze Unii Europejskiej 30 maja 2017 r. (w Stanach Zjednoczonych – 24 grudnia 2016 r.), stając się tym samym pierwszym zarejestrowanym lekiem na rdzeniowy zanik mięśni

B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD 10: C91.1),

ramach którego dostępna jest nowa substancja Venetoclax, zarejestrowana na terenie UE w grudniu 2016 r.

Modyfikacji uległy już istniejące programy:

 •  B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34), w ramach którego pojawiła

  się nowa substancja Atezolizumabstanowiąca opcję terapeutyczną dla pacjentów będących w zaawansowanym stadium choroby (niedrobnokomórkowy rak płuc o typiepłaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w 2 linii leczenia. Molekułę dopuszczono doobrotu na terenie UE we wrześniu 2017 r.

 •  B.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2), w ramach którego finansowanie straciła substancjaDaclatasvir, zarejestrowana na terenie UE w sierpniu 2014 r. i refundowana przez NFZ odwrześnia 2015 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano jedynie 2 opakowania tego leku, na kwotę 9 tys. zł

 •  B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skórywismodegibem (ICD-10: C44), w ramach którego finansowanie straciła substancjaVismodegib, zarejestrowana na terenie UE w lipcu 2013 r., refundowana przez NFZ odwrześnia 2017 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 258opakowań tego leku, na kwotę 5 162 tys. zł

  W katalogu chemioterapii pojawiło się 20 nowych opakowań leków62 pozycje straciły finansowanie – wśród nich te, zawierające cząsteczkę Vinblastine, refundowaną w Polsce od maja 2012 r. W ciągutrzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 1 284 opakowania tego leku, na kwotę 280 tys. zł.

Obniżono cenę dla 68 opakowań leków, przy czym zmiana ta sięgała średnio 9 proc.

źródło: IQVIA

Zobacz również:

M. Czech: Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Córka Środa, 09 Stycznia 2019, 11:27
Szkoda tylko, że odbyło się to kosztem innych pacjentów, chorujących na nowotwór, którym odebrano refundację na lek ratujący im życie :(