GUS: nakłady na badania i rozwój w Polsce wyniosły 20,6 mld zł w 2017 r.

02 Stycznia 2019, 14:15 geny diagnostyka badania

Rosną nakłady na działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku nakłady krajowe brutto na działalność Badania i Rozwój (B+R) (GERD) wyniosły w Polsce 20,6 mld zł. Z tego na nauki medyczne i nauki o zdrowiu przeznaczono 11,8 proc.

W 2017 r. wskaźnik intensywności prac B+R (GERD/PKB) wyniósł 1,03 proc. i był wyższy o 0,06 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W jakie nauki inwestowano?

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu znalazły się na trzecim miejscu pod względem nakładów wewnętrznych na projekty B+R. Najwięcej środków przypadło na nauki inżynieryjne i techniczne (52,3 proc.) oraz nauki przyrodnicze – 21,6 proc. Na nauki medyczne i nauki o zdrowiu przeznaczono 11,8 proc.

Na kolejnych miejscach znalazły się nauki społeczne – 5,9 proc., nauki rolnicze i weterynaryjne – 4,6 proc. oraz nauki humanistyczne i sztukę – 3,8 proc.

Które sektory inwestują w działalność B+R?

Nakłady wewnętrzne sektora przedsiębiorstw na działalność B+R (BERD) wyniosły 13,3 mld zł, co stanowiło 64,5 proc. nakładów krajowych brutto na działalność badawczą i rozwojową w Polsce. Sektor rządowy (GOV) oraz sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNP) na badania naukowe i prace rozwojowe przeznaczyły łącznie 541,7 mln zł, z czego 86,8 proc. stanowiły środki rządowe. Blisko jedna trzecia ogółu nakładów wewnętrznych na prace B+R przypadła na sektor szkolnictwa wyższego (HERD), które wyniosły 6,8 mld zł.

Głównymi źródłami finansowania działalności B+R były sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 52,4 proc. oraz 38,3 proc. nakładów krajowych brutto na działalność B+R. Ze środków wewnętrznych podmiotów prowadzących działalność B+R sfinansowano ponad połowę nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe, przy czym środki sektora przedsiębiorstw stanowiły 93,7 proc.

Najwyższym udziałem w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych środkami otrzymanymi od innych podmiotów charakteryzował się sektor szkolnictwa wyższego (91,4 proc.), w którym 90,1 proc. środków zewnętrznych pozyskano od instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Ile na badania rozwojowe, a ile na badania naukowe?

Ponad połowę nakładów wewnętrznych na projekty B+R przeznaczono na prace rozwojowe – 11,0 mld zł, przy czym 92,3 proc. wartości tych nakładów stanowiły środki sektora przedsiębiorstw. Na badania naukowe przeznaczono środki w wysokości 9,6 mld zł, przy czym 62,3 proc. tej kwoty wydatkowano na prowadzenie badań podstawowych.

 Nakłady a rodzaj prowadzonej działalności

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, największe nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe poniosły podmioty zaliczane do sektora usług. Nakłady te, w kwocie 15 mld zł, stanowiły 73,0 proc. nakładów wewnętrznych na działalność B+R. Wśród podmiotów wyspecjalizowanych badawczo odnotowano nakłady na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 9,9 mld zł, a ponad połowę tej kwoty wydatkowały szkoły wyższe.

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz