Petycja ws. przeprowadzenia badania uzasadniającego odmowę szczepień

02 Stycznia 2019, 14:54 szczepienie dziecko

Zamiast szykan ze strony nadzoru sanitarnego grupa wnioskodawców oczekuje od resortu zdrowia przeprowadzenia badania na grupie pacjentów uchylających się od szczepień ochronnych, które oceniałoby wpływ Programu Szczepień Ochronnych na ogólną kondycję zdrowotną . Do resortu zdrowia wpłynęło w tej sprawie sześć tak samo brzmiących petycji.

Wnioskodawcy wskazali, że obecnie liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych szacowana jest na 30 tysięcy pacjentów. Ich zdaniem tak liczna reprezentacja byłaby idealną grupą kontrolną w ogólnopolskim badaniu , które oceniałoby wpływ szczepień ochronnych na kondycję zdrowotną Polaków.

- Zamiast szykan wobec rodziców, polegających na nękaniu ich wezwaniami od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub obciążaniu karami (…), można by było, po wyrażeniu dobrowolnej zgody przez rodziców, włączyć ich nieszczepione dzieci do badania w charakterze grupy kontrolnej, której kondycja zdrowotna podlegałaby przez kilka lat monitorowaniu celem jej porównania z kondycją zdrowotną analogicznej grupy dzieci szczepionych- czytamy w petycji.

W ocenie wnioskodawców takie badanie jest jedynym sposobem by wykluczyć jednoznacznie ewentualny związek sztucznej immunizacji z zachorowalnością szczepionych dzieci na choroby nowotworowe, immunologiczne, metaboliczne, neurologiczne bądź psychiczne.

Jakie dane miałby być monitorowane?

Autorzy petycji proponują by były to m.in. zgony i ich przyczyny, liczba i rodzaj hospitalizacji, liczba absencji w żłobku, szkole czy przedszkolu, a także liczba i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz leków ordynowanych pacjentom.

- Obecnie Polska ponosi koszt rzędu kilkuset milionów złotych rocznie przeznaczanych na PSO, a równocześnie MZ nie potrafi odpowiedzieć na pytanie – czy Polacy szczepieni są zdrowi od nieszczepionych – czytamy w petycji.

Uzasadniony - zdaniem wnioskodawców - byłby również kilkumilionowy koszt badania. Ponieważ z jednej strony badanie mogłoby udowodnić brak szkodliwego wpływu szczepień na populację, bądź zrewidowanie zasadności utrzymania ze środków publicznych Programu Szczepień Ochronnych zwłaszcza w formie szczepień obowiązkowych. Autorzy petycji wskazują, że organem kompetentnych do realizacji projektu badawczego byłby Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz