MZ: część departamentów zniknie. Inne do zmiany. Które?

04 Stycznia 2019, 16:36 ministerstwo zdrowia

Przed Sylwestrem szefowie departamentów MZ dostali informacje o planowanych zmianach i wywołały one obawy także wśród szeregowych pracowników. Dziś zaś opublikowano projekt zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia dot. zmiana struktury organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z zarządzeniem likwidacji ulega część departamentów MZ, a na ich miejsce powołane zostają nowe komórki. 

Prawnicy z różnych departamentów mają trafić do prawnego, a np. osoby od promocji funduszy europejskich czy z innych departamentów dołączą do Biura Komunikacji. 

Nowa struktura organizacyjna ma być oparta na procesowym zarządzaniu. To ma ułatwić m.in. przepływ informacji i współpracę. 

W związku z tym część departamentów ulegnie likwidacji, a w ich miejsce powstaną nowe komórki organizacyjne, w których będą realizowane zadania likwidowanych komórek, jednak w zmienionym układzie dostosowanym do procesowego zarządzania oraz potrzeb Ministerstwa Zdrowia i działu – zdrowie.

Do likwidacji w obecnym kształcie

Likwidacji ulegną: Departament Matki i Dziecka, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Biuro Finansowo-Gospodarcze oraz Biuro Dyrektora Generalnego.

Nowe komórki organizacyjne:

1) Departament Oceny Inwestycji – który będzie realizował zadania związane z  koordynacją wsparcia sektora zdrowia ze środków publicznych, dokonywaniem oceny i  wyboru projektów do realizacji z różnych źródeł publicznych będących w kompetencjach ministra właściwego ds. zdrowia, monitorowaniem realizacji projektów oraz rozliczaniem poniesionych wydatków;

2) Departament Świadczeń Zdrowotnych – który będzie realizował zadania związane z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działalności leczniczej oraz merytorycznym nadzorem na realizacją świadczeń zdrowotnych;

3) Departament e-Zdrowia – który będzie realizował zadania związane z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz będzie beneficjentem projektów o wartości ponad 500 mln zł związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w  sektorze zdrowia;

4) Biuro Administracyjne – które będzie realizowało zadania dotychczasowego Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowo-Gospodarczego.

Utworzone zostanie nowe Jednoosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Strategicznych, którego zadaniem będzie monitorowanie oraz raportowanie do Ministra Zdrowia realizacji najważniejszych projektów z punktu widzenia resortu.

Cześć departamentów zostanie przekształconych:

1) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji zostanie przekształcony w Departament Budżetu, a część jego zadań zostanie przeniesiona do innych komórek organizacyjnych;

2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostanie przekształcony w Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, który będzie skupiał większość aspektów związanych z  kształceniem kadr medycznych oraz rozwojem działalności badawczo-naukowej w sektorze zdrowia;

3) Departament Zdrowia Publicznego zostanie przekształcony w Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny – który będzie odpowiedzialny za opracowywanie programów związanych ze zdrowiem publicznym, polityką zdrowotną, przejmie zadania Departamentu Matki i Dziecka oraz Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w zakresie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej;

4) Biuro Prasy i Promocji zostanie przekształcone w Biuro Komunikacji, którego zadaniem będzie realizacja wszelkich działań komunikacyjno-wizerunkowych.

Dodatkowo, z uwagi na istotny charakter prac jakie są realizowane przez audytorów wewnętrznych, wyodrębnione w strukturze zostanie Wieloosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego, będące dotychczas w strukturze Biura Dyrektora Generalnego.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Ona Czwartek, 10 Stycznia 2019, 17:18
Te zmiany to pudrowanie trupa. Ministerstwo Zdrowia kadrowo i organizacyjnie to od lat równia pochyła (decydenci dawno temu dowiercili się do dna, ale wciąż wiercą). System wynagradzania pracownikow jak za komuny, tzn. wszystkim po równo. Szeregowi zarabiają przeciętnie netto 2500-3000 zł, nie licząc dodatków (stażowe, 13tka, czasem jakaś premia rzędu 500-700 zł). Z Biura Prasy w ostatnich 2 latach odeszło większość pracowników, w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia nie ma chyba połowy składu, w Departamencie Polityki Lekowej są już nawet nie puste biurka a pokoje, do Departamentu Funduszy Europejskich od dawna regularne nabory (końca nie widać), to samo z Departamentem Analiz i Strategii. Departament Matki i Dziecka to ilu miał pracowników ? 10 ? Departament eZdrowia powinien był powstać w 2005 r. jak startowała informatyzacja, wtedy przecież rządziła Polską obecna banda (P1 miał ruszyć 1 stycznia 2015 r. !!!). Decydenci zmienią nazwy departamentow, nowa Pani Dyrektor Generalna pochwali się jak to zreorganizowała urząd, a rzeczywistość się nie zmieni, ten urząd to dalej będzie jeden, wielki SYF.
robin Poniedziałek, 07 Stycznia 2019, 10:15
Szumowski Czech Król i poplecznicy siatki szykują czystkę w MZ pod płaszczykiem "restrukturyzacji", media i Komisja Zdrowia będą się przygladać kto w wyniku zmian nazwy departamentów wyleci na bruk a kto awansuje z jakimi powiązaniami, Sejmowa Komisja Zdrowia ich niczego nie nauczyła
Adam Rozwadowski Niedziela, 06 Stycznia 2019, 20:04
Najważniejszym departamentem w Ministerstwie Zdrowia powinien być Departament Ekonomii Zdrowia,ale ekonomia zdrowia to niestety dziedzina nieznana w tym resorcie od wielu lat.