Dobra zmiana omija pacjentów? – podsumowanie projektu Razem dla Zdrowia

08 Stycznia 2019, 15:20 Pacjent i kolejki

Pacjenci nie odnoszą widocznych korzyści z dotychczas przeprowadzonych zmian i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia – taki wniosek przedstawili realizatorzy projektu Razem dla Zdrowia podsumowując go we wtorek.

Głównym celem projektu Razem dla Zdrowia realizowanego ze środków EFS w latach 2016-2018 było zbudowanie dialogu społecznego oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjentów, świadczeniodawcami oraz przedstawicielami zawodów medycznych – izbami lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów).

W ramach ponad dwuletniej realizacji projektu przeprowadzono 11 debat dotyczących bieżących istotnych problemów systemu ochrony zdrowia, przeprowadzono badania społeczne oczekiwań pacjentów i zawodów medycznych,  opracowano 10 raportów przedstawiających wyniki debat, badań i analizy najlepszych praktyk oraz rekomendacje dla administracji publicznej.

- Większość rekomendacji koncentrowała się wokół zbudowania pajcentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej – mówiła Ewa Borek z fundacji My Pacjenci podsumowując projekt na spotkaniu z dziennikarzami.

Jak podkreślała, wszystkie rekomendacje zostały przekazane partnerom projektu – Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, organizacjom pacjentów biorącym udział w projekcie, ale także kierownictwu Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, głównej Inspekcji Sanitarnej, Instytutowi Zdrowia  Publicznego PZH oraz wielu innym instytucjom i podmiotom działającym w ochronie zdrowia.

Rekomendacje dotyczące wdrożenia najważniejszych elementów pacjentocentrycznej transformacji systemu przedstawiono ministrowi zdrowia oraz Radzie Dialogu Społecznego w formie infografiki opublikowanej jeszcze w grudniu 2017 r. jako wyraz oczekiwań pacjentów oraz kierunków zmian systemowych. Podpisało się pod nimi 40 organizacji pacjentów. Jak podkreślała E. Borek nie zostały one jednak skomentowane przez decydentów, ani wykorzystane w toczącej się debacie Wspólnie dla Zdrowia.

Na zakończenie projektu przeprowadzono badanie jakościowe wśród 20 organizacji pacjenckich dotyczące oceny odczuwalnych zmian w systemie w okresie ostatnich dwóch lat. Pacjenci oceniają, że nie nastąpiły istotne zmiany w obszarze dostępu do informacji, świadczeń, jakości leczenia, profilaktyki i konieczności ponoszenia wydatków prywatnych. Jeżeli jakiekolwiek działania wdrożono, to nie były one wystarczające lub nie trafiły w kluczowe niezaspokojone potrzeby pacjentów.

Kolejki, nierówności w dostępie do świadczeń, długi czas oczekiwania na poradę specjalistyczną, wysokie wydatki prywatne – to nadal najpilniejsze nierozwiązane problemy, na które wskazują pacjenci coraz bardziej świadomi swoich praw.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz