Porozumienie zawarte pomiędzy GIF i Komendantem Głównym Policji

09 Stycznia 2019, 11:20

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Komendant Główny Policji podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie naruszeń prawa związanych z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi.

Jak informuje GIF, porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy Policją oraz Państwową Inspekcją Farmaceutyczną.

Strony Porozumienia zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji istotnych dla skutecznego przeciwdziałania, ścigania oraz zwalczania nielegalnych praktyk uczestników rynku farmaceutycznego.

Ponadto, na mocy podpisanego dokumentu, strony mogą organizować wspólne szkolenia i narady, w celu podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej nielegalnych zjawisk występujących na rynku farmaceutycznym.

GIF podkreśla, że dzięki porozumieniu obie instytucje zyskały kolejne narzędzie, niezbędne dla realizacji nadrzędnego celu – zapewnienia pełnej dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych kluczowych z punktu widzenia zdrowia i życia polskich Pacjentów.

To kolejne Porozumienie o współpracy jakie w ostatnim czasie podpisał Główny Inspektor Farmaceutyczny. W październiku ub. r. porozumienie o współpracy zostało zawarte z Prokuratorem Krajowym. 

Źródło: GIF

BPO

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz