Pielęgniarki Cyfrowe: nie można utożsamiać zapaści systemu z urlopem szkoleniowym

09 Stycznia 2019, 13:01 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe sprzeciwia się utożsamianiu kadrowych problemów jednostek ochrony zdrowia z możliwością skorzystania przez pielęgniarki z urlopu szkoleniowego.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wyraża sprzeciw w utożsamianiu kadrowych  problemów jednostek ochrony zdrowia, w kontekście ogłoszonych zmian dotyczących nowelizacji Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o możliwości korzystania z 6 dni urlopu szkoleniowego. W ten sposób odniosło się do artykułu w jednym z portali.

- Utożsamianie  możliwości skorzystania  przez pielęgniarki z urlopu  szkoleniowego z zapaścią systemu ochrony zdrowia w Polsce jest nieetyczne i sprzeczne z faktami - ocenia Stowarzyszenie.

Jak podkreśla, na pielęgniarkach ciąży nałożony przez ustawodawcę obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. - Wykształcona, profesjonalna kadra pielęgniarska jest gwarantem jakości usług na najwyższym poziomie - dodaje SPC.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że środowisko pielęgniarek i położnych od wielu lat głośno mówi o brakach kadrowych i zapaści zawodowej, jednocześnie wskazując możliwości i konieczność zmian ze strony decydentów zarządzających ochroną zdrowia w Polsce.

W ich ocenie, nowela ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej gwarantująca 6 dni urlopu szkoleniowego jest drogą w dobrym kierunku, a zapis zabezpieczający prawo wykorzystania przez każdą pielęgniarkę i położną da gwarancję realizacji ustawowego obowiązku kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jednocześnie SPC przypomniało, że w grudniu wystosowało do MZ pismo dotyczące konieczności doprecyzowania zapisów o możliwości skorzystania z przez pielęgniarki z 6 dni urlopu szkoleniowego. Według Stowarzyszenia, obecne zapisy projektu ustawy pozostawiają dowolność interpretacji, a niejednoznaczność zapisów może prowadzić do odmowy przez kadrę zarządzającą prawa do urlopu szkoleniowego.

Źródło: SPC

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz