Pomorze zważyło tornistry. Wniosek - ciężki los uczniów

09 Stycznia 2019, 14:52 dziecko szkoła uczeń

 U ponad połowy uczniów przebadanych przez pomorski sanepid masa tornistra przekraczała 10 proc. masy ciała ucznia – wynika z raportu opublikowanego dziś na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Dane opublikowane przez pomorski sanepid pochodzą z badania, jakie w październiku Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła na terenie województwa pomorskiego. Badaniem objęto 10 316 uczniów z 36 szkół działających na terenie miast i wsi Pomorza.

Wyniki badania zdecydowanie powinny dać do myślenia – zarówno rodzicom, jak i pedagogom. Okazało się bowiem, że w przypadku 17 proc. przebadanych uczniów tornister swoją masą przekraczał tzw. wysoką normę czyli 15 proc. masy ciała dziecka, które je nosiło. Jeszcze gorzej wyniki wypadły, gdy wzięto pod uwagę tzn. niską normę- czyli granicę w której tornister nie powinien przekraczać 10 proc. masy ciała dziecka. Niestety tylko u 4280 uczniów spośród 10316 przebadanych masa tornistra mieściła się w granicach niskiej normy – oznacza to w 58 proc. przypadków kręgosłupy dzieci zmagały się z ciężarem przekraczającym 10 proc. ich masy ciała. Analiza wskazał również, że częściej ze zbyt ciężkimi plecakami/tornistrami zmagają się dzieci ze szkół położonych na terenach wiejskich.

Co w ocenie Sanepidu odpowiada za ten stan? Przede wszystkim obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu, noszenie dodatkowych słowników i książek, noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami, a także rodzaj materiału z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg). Zwrócono również uwagę na jeszcze jeden aspekt tj. niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów. Dlatego warto apelować o to by zarówno rodzice, jak i pedagodzy zwracali baczną uwagę na to, co dzieci przynoszą do szkoły.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz