Rozporządzenie o profilaktycznej mastektomii skierowane do ogłoszenia

09 Stycznia 2019, 15:52 rak piersi mammografia biust amazonka

Dziś zostało skierowane do ogłoszenia rozporządzenie Ministra Zdrowia przewidujące włączenie profilaktycznej mastektomii do koszyka świadczeń gwarantowanych.

We wtorek minister Łukasz Szumowski zapowiadał, że podpisze je jeszcze jeszcze dziś.

Minister zdrowia miał nadzieję na podpisanie rozporządzenia jeszcze przed 1 stycznia 2019 r. W piątek Rządowe Centrum Legislacji w odpowiedzi na ponaglenie MZ stwierdziło, że projekt nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Jest on więc już gotowy do podpisu przez ministra.

Skierowany do konsultacji w listopadzie projekt rozporządzenia przewiduje dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: profilaktycznej mastektomii u kobiety z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.

Dodano także wszczepienie lub wymianę całkowitą podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Uwzględniając warunki dla ośrodków, które będą wykonywały to świadczenie, ministerstwo szacuje, że spełni je ok. 10 placówek.

Ponadto projekt uwzględnia zmianę zakresu wskazań do terapii protonowej nowotworu zlokalizowanego poza narządem wzroku. Terapia ta będzie stosowana - w myśl projektu - także w przypadku: nowotwory wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak lub chrzęstniakomięsak (ICD-10: C41); nowotwory wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49); rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki – stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy; nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11).

Źródło: RCL

BPO

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz