Zbigniew Ziobro składa skargę nadzwyczajną ws. błędu lekarskiego

10 Stycznia 2019, 11:35 prawo przepisy

Sąd apelacyjny uznał, że tylko śmierć członka rodziny narusza dobra osobiste jego najbliższych i oddalił powództwo o zadośćuczynienie na rzecz żony i syna mężczyzny, który był źle diagnozowany i leczony. W ocenie Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobry ten wyrok to naruszenie praw człowieka. Skierował w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Jak ustaliło Prawo.pl, Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego pierwszą skargę nadzwyczajną dotycząca błędu medycznego. Dotyczy ona wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 stycznia 2016 roku.  

Chodzi o sprawę Andrzeja P., który trafił do jednego z warszawskich szpitali. Jak ustalił sąd doszło do błędów diagnostycznego, terapeutycznego i wadliwej organizacji leczenia. W efekcie udar doprowadził do rozległego i nieodwracalnego rozstroju zdrowia. 15 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz mężczyzny tytułem zadośćuczynienia kwotę 500 tysięcy złotych od szpitala i ubezpieczyciela, a tytułem odszkodowania blisko 17 tys. zł. Ponadto zasądził na rzecz żony powoda - 30 tysięcy tytułem zadośćuczynienia, a syna 100 tysięcy zł - przytacza prawo.pl

Wyrok ten zmienił w 2016 r. sąd apelacyjny, oddalając powództwo w zakresie zadośćuczynienia na rzecz żony i syna. Sąd uznał, "że tylko śmierć członka rodziny narusza dobra osobiste jego najbliższych". W jego ocenie rozległy i nieodwracalny rozstrój zdrowia, jakiego doznał Andrzej P. wskutek udaru, nie spowodował jego śmierci, a w tym przypadku "więzi rodzinne pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi zostały niezmienne".

Prokuratura : więzi rodzinne zostały zerwane

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy ponownie do rozpoznania sądowi apelacyjnemu. 

- Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, do zerwania więzi rodzinnej i szczególnej więzi emocjonalnej między członkami rodziny dochodzi także wskutek wywołania u osoby bliskiej ciężkiego, nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu. W konsekwencji sąd apelacyjny błędnie przyjął, że zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej i szczególnej więzi emocjonalnej między członkami rodziny, określanej jako prawo do życia w rodzinie, przysługuje osobom bliskim tylko w sytuacji, gdy następstwem czynu niedozwolonego jest śmierć człowieka, a nie istotny uszczerbek na zdrowiu - zaznaczono w skardze. 

źródło: Prawo

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz