Nawet półmilionowe kary dla aptekarzy. "Dla apteki to nic innego jak wyrok śmierci"

10 Stycznia 2019, 13:50 Apteka

-Wprowadzenie przepisów w prezentowanym kształcie może rodzić daleko idące konsekwencje dla wielu aptek, łącznie z ich bankructwem. (...) Przepisy należy jak najszybciej poprawić - mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Rutkowska w odniesieniu do procedowanego projektu zmiany ustawy o prawie farmaceutycznym. 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, związanymi z wejściem w życie w dniu 9 lutego 2019 r. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32), prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowała pismo do Głównego Inspektora Farmaceutycznego formułujące szereg zastrzeżeń pod adresem projektowanej regulacji. 

Komentarz prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej:

– Wprowadzenie przepisów w prezentowanym kształcie może rodzić daleko idące konsekwencje dla wielu aptek, łącznie z ich bankructwem. Tak się może stać, jeśli wprowadzone zostaną ekstremalnie wysokie kary finansowe dla tych placówek, które do 9 lutego – z przyczyn od siebie niezależnych – nie zdążą podłączyć się do systemu. Mówimy tutaj o niebagatelnych kwotach sięgających nawet 0,5 mln złotych. Nałożenie takiej kary na aptekę to nic innego jak wydanie na nią wyroku śmierci. Z kolei likwidacja apteki to utrudnienie dla pacjenta, który straci możliwość wykupienia leku w danej placówce – mówi Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

– Zamiast zakładanego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla leków dostępnych w aptekach, mamy do czynienia z zagrożeniem dla samych aptek, którym grożą daleko idące i niczym nieuzasadnione represje. Przepisy należy jak najszybciej poprawić, o co wnioskujemy w piśmie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego  podkreśla prezes NRA.

Szczegółowe uwagi do projektu nowelizacji powyższej regulacji zostaną zgłoszone do resortu zdrowia, zgodnie z terminem przewidzianym na zaopiniowanie, a więc 14 dni od momentu otrzymania projektu.

źródło: NIA

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz