Projekt rozporządzenia MZ ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

10 Stycznia 2019, 15:48 Lekarze i biurokracja

W czwartek (10 stycznia) resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. 

Projekt uwzględnia regulacje ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty związane z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w tym Elektronicznej Karty Szkolenia (EKS). W projekcie rozporządzenia określono tryb unieważniania pytań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”.

Projekt rozporządzenia wprowadza również współczynniki przeliczeń procentowego wyniku egzaminu testowego PES na ocenę oraz przelicznik ocen końcowych z PES . Ponadto w projekcie określono tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", duplikatu i odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie tych dokumentów.

W projekcie określono również wynagrodzenie członków i przewodniczącego PKE, tak by te, nie różniły się znacznie od wynagrodzeń członków komisji i przewodniczących komisji Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Ponadto zmieniono zasady ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy cudzoziemców.

Z powodu powtarzających się sytuacji, gdzie późno wydawane są PWZ przez odpowiednie OIL, w projekcie uwzględniono wydłużenie terminu na skierowanie lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego z 15 dni do 30. W przypadku cudzoziemców spoza UE termin ten nie może być dłuższy niż 6 msc.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia podyktowane jest faktem, że z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie. Szybkie wejście w życie projektowanej regulacji działa na korzyść podmiotów, których dotyczy, a jej wprowadzenie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie stanowi naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego.

Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna jest TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz