Kolejna próba zniesienia obowiązku szczepień

11 Stycznia 2019, 9:06 szczepienie

Zniesienie obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym – to główny postulat wynikający z petycji wielokrotnej, jaka na początku stycznia wpłynęła do resortu zdrowia. Argumentując zasadność swego wniosku sięgnęli po znane od lat argumenty środowisk antyszczepionkowych, ale również zapisy Konstytucji RP.

Autorzy petycji w swym długim wywodzie wskazują, że obowiązkowe szczepienia są ograniczeniem praw i wolności obywatelskich, a ich wykonywanie jest eksperymentem realizowanym na szczepionej populacji.

- Zgodnie z art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, “Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób”. Obowiązek szczepień ochronnych wynikający (…) z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi byłby więc uzasadniony jedynie w sytuacji, w której “szczepienia ochronne” spełniałyby rzeczywistą funkcję ochrony zdrowia- ocenili autorzy petycji.

Powołali się również na zapis art. 39 ustawy zasadniczej który to wskazuje, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

- Według mojej wiedzy w chwili obecnej żaden urząd ani żadna instytucja w Polsce nie dysponuje żadnymi danymi statystycznymi, które mogłyby potwierdzić, że “szczepienia ochronne” są bezpieczne dla zdrowia szczepionej populacji, a więc, że faktycznie chronią one zdrowie szczepionej populacji zmniejszając ryzyko zachorowania na choroby zakaźne objęte szczepieniami przy jednoczesnym nie zwiększaniu ryzyka zachorowań na choroby inne, niż choroby zakaźne objęte szczepieniami. (…) Zmuszanie obywateli Polski – zwłaszcza pod groźbą kar administracyjnych – do brania udziału w eksperymencie o nieznanym (a więc nieprzewidywalnym) wpływie na zdrowie populacji poddawanej “szczepieniom ochronnym” jest w mojej ocenie sprzeczne z art. 39 Konstytucji RP- czytamy w krytycznej w stosunku do szczepień anonimowej petycji.

W petycji wskazano również, że błędnym jest twierdzenie, że szczepienia ochronne służą ochronie zdrowia Polaków tylko dlatego, że obniżają ryzyko zachorowania na kilka chorób zakaźnych – przy jednoczesnym braku wiedzy na temat ich wpływu na zachorowalność na choroby przewlekłe czy zgony.

- Dla przykładu – ani od Ministra Zdrowia, ani od Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ani od Państwowego Zakładu Higieny nie można uzyskać danych o zachorowalności na choroby przewlekłe (w tym na nowotwory, alergie, choroby immunologiczne i metaboliczne) wśród osób szczepionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) i wśród osób nieszczepionych. Podobnie, według mojej wiedzy żaden urząd odpowiedzialny za istnienie lub egzekwowanie obowiązku „szczepień ochronnych” nie dysponuje żadnymi danymi o umieralności z przyczyn nieznanych (kategorie R95 do R99 wg ICD-10) wśród dzieci szczepionych zgodnie z PSO i dzieci nieszczepionych- śmiało argumentują wnioskodawców.

W ich ocenie nie ma żadnych powodów ku temu, by rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szczepienia mogli ufać zapewnieniom polskich urzędów, że “szczepienia są bezpieczne”. A te ostatnie w ocenie sceptyków są faktami bez pokrycia.

Autorzy petycji wnioskują zatem by znieść prawny obowiązek szczepień ochronnych w populacji dzieci – „przynajmniej do momentu, gdy Minister Zdrowia wraz z podległymi mu urzędami, takimi jak Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektor Sanitarny, będzie wreszcie dysponował dowodami na to, że Program Szczepień Ochronnych jest bezpieczny dla zdrowia szczepionej populacji”.

 AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Nelson Niedziela, 02 Lutego 2020, 21:26
A może by tak nie zatajać informacji i dołączyć odpowiedz ministra zdrowia?
https://szczepienie.info/mz-potwierdza-szczepienia-to-eksperyment-wniosek-do-rpo/
ja Czwartek, 17 Stycznia 2019, 20:41
Bądźmy wolni
neutralny Środa, 16 Stycznia 2019, 12:30
Popieram wolny wybór w każdej kwestii również zdrowia i decydowania o sobie samym jeśli żadna instytucja w tym kraju nie poczuwa sie do odpowiedzialnośći za "stosowanie sie do ich zaleceń". Można tu przytoczyć nałogowych palaczy którzy mimo ogromnej wiedzy naukowej o szkodliwości palenia dalej kontynuują swój wybór, mało tego nie odczuwają oni z tego powodu żadnych nacisków i represji.