Tydzień w pigułce

14 Stycznia 2019, 8:23 kalendarz

W tym tygodniu w Sejmie:

Wtorek 

10:00 Konferencja pt. „Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą”. Organizator: Podkomisja Stała do spraw zdrowia psychicznego

13: 00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Przyszłość zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce.

18:30 Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"; Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych 

Umowy miedzy dostawcami energii elektrycznej a szpitalami - problem podwyżek cen.


19:00 Komisja Polityki Senioralnej (sala im. Tadeusza Mazowieckiego - nr 23, bud. G)
Rozpatrzenie Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071)
- referuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 

 

Czwartek 

11:00 Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania.

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działalności resocjalizacyjnej młodzieżowych ośrodków wychowawczych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej - referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Edukacji Narodowej.

 

15:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia 
Cyfryzacja w opiece zdrowotnej

 

15:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego. Omówienie i przyjęcie planu pracy Podkomisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r

 

18:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie Rozpatrzenie informacji na temat oceny sytuacji reumatologii: badania naukowe, wdrożenia, kształcenie specjalistów, sytuacja i problemy pacjentów reumatologicznych - przedstawia Minister Zdrowia.

 

Piątek

13.30 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz