MZ: Do 2028 r. ok. 545 osób może uzyskać tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży

14 Stycznia 2019, 13:14 dziecko terapia psycholog

W latach 2019 – 2028 ok. 545 osób może uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - szacuje ministerstwo zdrowia.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała na interpelację posła Bartosza Arłukowicza i grupy posłów dot. noweli rozporządzenie ws. specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Jak wyjaśniła, prace nad rozporządzeniem wynikają z konieczności wzmocnienia działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego rodzin, dzieci i młodzieży, a w dokumencie zaproponowano wprowadzenie nowej dziedziny - psychoterapii dzieci i młodzieży, w której osoby zainteresowane będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne.

O wprowadzenie tej dziedziny wnioskowała dr Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz członkowie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powołanego przez ministra.

Wiceminister wskazała, że istnieje konieczność wyodrębnienia tej dziedziny i stworzenia programu kształcenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży ze względu na "specyfikę konceptualizacji problemu pacjenta w wieku rozwojowym oraz prowadzenia odziaływań psychoterapeutycznych".

Ilu będzie specjalistów w nowej dziedzinie?

J. Szczurek-Żelazko wyjaśniła, że minister zdrowia może na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym uznać dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego i otrzymają one tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. - Zakłada się, że w 2019 r. ok. 30 osób wystąpi o uznanie dorobku, w 2020 r. ok. 100 osób, natomiast w latach 2021-2028 ok. 15 osób - wskazała.

- Mając na uwadze, iż będzie to nowa dziedzina szacuje się, iż w 2019 r. będzie pierwszy nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i przystąpi do niego 200 osób. Przy założeniu, że szkolenie będzie trwało 4 lata, zakłada się, że 2023 r. kolejne 200 osób przystąpi do szkolenia specjalizacyjnego. W związku z powyższym w Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, iż w latach 2019 – 2028 ok. 545 osób może uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - czytamy w odpowiedzi.

Co z programem szkolenia?

Program szkolenia specjalizacyjnego ma zostać opracowany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), który następnie zatwierdza minister zdrowia.

Jak podkreśliła na zakończenie wiceminister, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa podjęli dialog z przedstawicielami środowiska z obszaru psychoterapii, w tym z Polską Radą Psychoterapii, aby omówić szczegółowe rozwiązania w zakresie kształcenia w obszarze psychoterapii dzieci i młodzieży.

Źródło:sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz