Kardiolodzy na wojennej ścieżce z zagrożeniami XXI wieku

16 Stycznia 2019, 9:11 lekarz kardiolog serce zawał

Choroby układu sercowo naczyniowego to nadal jedna z głównych przyczyn zgonów w Europie. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podsumowali miniony rok i nakreślili mapę wyzwań na 2019. Ich zdaniem kluczowym wyzwaniem polskiej kardiologii będzie dostosowanie sytemu ochrony zdrowia do wyzwań demograficznych i zwiększenie aktywności w obszarze skutecznej profilaktyki i edukacji.

 

- Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań jest ważne dla systemu ochrony zdrowia z uwagi na efektywność kosztową, ale przede wszystkim jest kluczowe dla skutecznego leczenia chorych. Rozwój koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentami to inwestycja w sukcesywną poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa – podkreślił prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas konferencji prasowej „Kardiolodzy wobec zagrożeń zdrowotnych XXI wieku. Sukcesy polskiej kardiologii w 2018 roku i wyzwania na 2019 rok”.

W ocenie towarzystwa opracowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia programy KOS-zawał, czy KONS (program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca) wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów, a także są rozwiązaniami optymalizującymi opiekę nad chorymi. Sukcesywnie rozwijający się w 2018 roku program KOS-zawał realizowany jest obecnie w ok. 50 ośrodkach w 12 województwach w Polsce, a 90 proc. ankietowanych pacjentów, uczestniczących w tym programie, uważa, że opieka kardiologiczna jest lepsza lub zdecydowanie lepsza, niż dotychczas.  Natomiast ogłoszony w listopadzie pilotaż programu KONS ma szansę stać się elementem skutecznego leczenia i zapobiegania niewydolności serca i łączy w sobie elementy profilaktyki, diagnostyki, kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, opieki ambulatoryjnej, farmakoterapii i rehabilitacji.

PTK chce zdrowych serc Polaków…

Jednym z priorytetów środowiska kardiologów jest również praca nad zmianą świadomości społecznej w obszarze zagrożeń związanych z chorobami  kardiologicznymi. Dlatego też lekarze zwracają uwagę na szereg wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi, czy też efektywnością kosztową terapii. Zdaniem PTK w chorobach sercowo naczyniowych nie można bagatelizować zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich związanych z m.in. absencją chorobową. Kluczową dla towarzystwa jest również skuteczniejsza profilaktyka oraz edukacja związana z kształtowanie i wdrażaniem zdrowego stylu życia. Dlatego też kardiolodzy chcę promować zdrową i bezpieczną żywność, aktywność fizyczną, a także pracować nad redukcją ryzykownych zachowań społeczeństwa m.in. palenia tytoniu, nadużywania alkoholu czy stosowania niezdrowej diety.

- Stojąc wobec wyzwań zdrowotnych XXI wieku konieczne jest uświadomienie sobie skali zagrożenia, jakie powodują następstwa chorób układu sercowo-naczyniowego, ale przede wszystkim podjęcie konkretnych działań w trosce o zdrowie serc przyszłych pokoleń Polaków- oceniają kardiolodzy.

…i wspiera innowacje

Jednym z ważnych celów PTK w rozpoczętym 2019 roku będzie również tworzenie i wspieranie najnowszych rozwiązań technologicznych. Dlatego też środowisko proponuje uruchomienie tzw. Centrów Doskonałości. Zadaniem tych ośrodków będzie wprowadzanie innowacyjnych procedur i technologii medycznych połączone z kompleksową opieką kardiologiczną i kardiochirurgiczną nad pacjentami. Ośrodki te będą miały charakter edukacyjny, referencyjny i doradczy i w ocenie PTK miałyby pomóc w utrzymaniu leczenia chorób serca na wysokim poziomie oraz wprowadzeniu do Polski światowych rozwiązań. Zaproponowane przez kardiologów Centra Doskonałości mogłyby również stanowić zaplecze merytoryczne dla wdrażania projektów naukowych realizowanych przez powstającą z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia Agencję Badań Medycznych, w której Polskie Towarzystwo Kardiologiczne widzi duży potencjał rozwojowy.

- Jesteśmy przekonani, że tak doskonałe rozwiązanie, jakim jest Agencja Badań Medycznych, pozwoli − w oparciu o duże polskie badania systemowe, jak np. KONS − podjąć optymalne decyzje odnośnie finansowania określonych rozwiązań oraz przyczyni się do rozwoju tak potrzebnych w Polsce niekomercyjnych badań klinicznych, a w przyszłości do wdrażania oryginalnych, innowacyjnych polskich technologii medycznych, służących m.in. pacjentom kardiologicznym – ocenił prof. Piotr Ponikowski.

Telemedycyna od serca

W ocenie PTK dużo uwagi powinno się również poświęcić nowoczesnym rozwiązaniom telemedycznym, które powinny być coraz lepiej dostępne dla pacjentów. Kardiolodzy podkreślają, że telemedycyna i teleopieka są odpowiedzią na wyzwania przyszłości w kontekście leczenia starzejącego się społeczeństwa. Zdaniem lekarzy ważne jest również prowadzenie wysokospecjalistycznych rejestrów pacjentów, , których prowadzenie daje szansę na stworzenie jednolitego systemu danych − Big Data − służącego optymalizacji prowadzonych projektów medycznych, ich ocenie, a także stanowiących wsparcie przy opracowaniu założeń kolejnych rozwiązań stosowanych w systemie ochrony zdrowia.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz