Komu w zdrowiu przyjrzy się NIK

16 Stycznia 2019, 9:51 kontrola

Kontrole NIK w 2019 obejmą również tematy ważne z punktu widzenia zdrowia Polaków. Wśród przyjętych do realizacji tematów  przeważa problematyka związana z opieką zdrowotną, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną środowiska czy budżetem państwa.

W tym roku Najwyższa Izba Kontroli w sposób szczególny przyjrzy się jak działa system gospodarowania osoczem oraz produktami krwiopochodnymi. Jak podkreśla w komunikacie już teraz rysuje się duży problem w tym obszarze, a mówić o osoczu oraz produktach krwiopochodnych należy zwrócić uwagę, że są to zasoby strategiczne, które ratują zdrowie i życie ludzi. NIK zwrócił również uwagę, że dotychczas nie udało się uruchomić w Polsce fabryki frakcjonującej osocze, a termin obowiązywania umów zawartych przez centra krwiodawstwa na sprzedaż osocza upłynął w 2017 roku  

- Dlatego powtórzyć się mogą problemy z lat 2010-2013, kiedy okresowo brakowało produktów krwiopochodnych, a nadwyżki osocza - wobec braku możliwości ich zagospodarowania - były częściowo magazynowane (co było bardzo kosztowne), a częściowo niszczone. Wobec faktu, że Polska wciąż nie osiągnęła samowystarczalności w tym zakresie NIK sprawdzi wkrótce, jak działa dotychczasowy system gospodarowania osoczem oraz produktami krwiopochodnymi- czytamy w komunikacie NIK.

Bezpieczeństwo żywności również pod lupą

NIK planuje również dalsze kontrole dotyczące bezpieczeństwa żywności. Kontrolerzy ocenią czy inspekcje działają na tyle sprawnie, że możemy mieć uzasadnione przekonanie o wykluczeniu ze spożywanego przez Polaków jedzenia szkodliwych czynników? Szczególnie, że ostatnia kontrola dotycząca tego tematu wykazała szereg niedociągnięć i wywołała społeczną debatę. NIK planuje sprawdzić, czy funkcjonujące w Polsce systemy zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości żywności działają prawidłowo i skutecznie.

Co w planie NIK?

W wykazie kontroli zaplanowanych na 2019 rok znalazło się łącznie 111 postępowań, z których najrozleglejsze dotyczyć będą kompleksowej kontroli wykonania budżetu państwa. - NIK będzie też kontynuować swoją misję audytora zewnętrznego w Radzie Europy i OECD. Poza kontrolami planowymi Izba corocznie przeprowadza również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. Przykładowo w 2017 r. było ich 107- czytamy w komunikacie.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

frog Środa, 16 Stycznia 2019, 9:58
Osocze, produkty krwiopochodne, Ig, temat rzeka, ciekawe kto pierwszy opisze to co tam sie dzieje