Nowy statut MZ może wejść w życie jeszcze w styczniu

16 Stycznia 2019, 12:37 ministerstwo zdrowia

W pierwszych dniach tego roku jako pierwsi poinformowaliśmy o projekcie nowego statutu Ministerstwa Zdrowia. Część departamentów zostanie zlikwidowanych, zastąpią je inne - nowe. Konsultacje projektu już się skończyły. Ile i jakich uwag zgłoszono? Co dalej?

Z naszych informacji wynika, że uwagi w czasie konsultacji zgłosiło tylko Rządowe Centrum Legislacyjne (RCL). Dotyczyły np. lepszego uzasadnienia potrzeby planowanych zmian, jednego z odwołań do innych przepisów, uwzględnienia jednego z departamentów w uzasadnieniu.

Uwagi te już uwzględniono i teraz nowy statut będzie jeszcze rozpatrzony przez Komistet Stały RM w trybie obiegowym, a potem podpisze go premier. Możliwe jest więc, że cała prcedura skończy się jeszcze w tym miesiącu. 

Przypomnijmy, że projekt zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia dotyczy zmiany struktury organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z zarządzeniem likwidacji ulega część departamentów MZ, a na ich miejsce powołane zostają nowe komórki. 

Nowa struktura organizacyjna ma być oparta na procesowym zarządzaniu. To ma ułatwić m.in. przepływ informacji i współpracę. 

W związku z tym część departamentów ulegnie likwidacji, a w ich miejsce powstaną nowe komórki organizacyjne, w których będą realizowane zadania likwidowanych komórek, jednak w zmienionym układzie dostosowanym do procesowego zarządzania oraz potrzeb Ministerstwa Zdrowia i działu – zdrowie.

Do likwidacji w obecnym kształcie

Likwidacji ulegną: Departament Matki i Dziecka, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Biuro Finansowo-Gospodarcze oraz Biuro Dyrektora Generalnego.

Nowe komórki organizacyjne:

1) Departament Oceny Inwestycji – który będzie realizował zadania związane z  koordynacją wsparcia sektora zdrowia ze środków publicznych, dokonywaniem oceny i  wyboru projektów do realizacji z różnych źródeł publicznych będących w kompetencjach ministra właściwego ds. zdrowia, monitorowaniem realizacji projektów oraz rozliczaniem poniesionych wydatków;

2) Departament Świadczeń Zdrowotnych – który będzie realizował zadania związane z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działalności leczniczej oraz merytorycznym nadzorem na realizacją świadczeń zdrowotnych;

3) Departament e-Zdrowia – który będzie realizował zadania związane z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz będzie beneficjentem projektów o wartości ponad 500 mln zł związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w  sektorze zdrowia;

4) Biuro Administracyjne – które będzie realizowało zadania dotychczasowego Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowo-Gospodarczego.

Utworzone zostanie nowe Jednoosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Strategicznych, którego zadaniem będzie monitorowanie oraz raportowanie do Ministra Zdrowia realizacji najważniejszych projektów z punktu widzenia resortu.

Cześć departamentów zostanie przekształconych:

1) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji zostanie przekształcony w Departament Budżetu, a część jego zadań zostanie przeniesiona do innych komórek organizacyjnych;

2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostanie przekształcony w Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, który będzie skupiał większość aspektów związanych z  kształceniem kadr medycznych oraz rozwojem działalności badawczo-naukowej w sektorze zdrowia;

3) Departament Zdrowia Publicznego zostanie przekształcony w Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny – który będzie odpowiedzialny za opracowywanie programów związanych ze zdrowiem publicznym, polityką zdrowotną, przejmie zadania Departamentu Matki i Dziecka oraz Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w zakresie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej;

4) Biuro Prasy i Promocji zostanie przekształcone w Biuro Komunikacji, którego zadaniem będzie realizacja wszelkich działań komunikacyjno-wizerunkowych.

Dodatkowo, z uwagi na istotny charakter prac jakie są realizowane przez audytorów wewnętrznych, wyodrębnione w strukturze zostanie Wieloosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego, będące dotychczas w strukturze Biura Dyrektora Generalnego.

Aleksandra Kurowska

Zobacz:  MZ: część departamentów zniknie. Inne do zmiany. Które?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

don Środa, 16 Stycznia 2019, 13:03
Miotła czyści z niepokornych którzy nie pozwalają bezkarnie wyjadac ze sloika, tzn na razie bezkarnie