Nowe widełki płac w ochronie zdrowia m.in. dla CSIOZ, CMJ i "Poltransplantu"

16 Stycznia 2019, 15:28 kasa pieniądze

Nowe widełki wynagrodzeń w wybranych jednostkach działających w ochronie zdrowia przewiduje projekt rozporządzenia skierowany w środę do konsultacji społecznych. Od kiedy miałyby obowiązywać?

Chodzi o projekt noweli rozporządzenia MRPiPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. O zmianę wystąpił minister zdrowia.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2019 r.

Które jednostki budżetowe w ochronie zdrowia obejmą zmiany?

Ewentualne podwyżki przewidziano dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ale obejmą też: Bank Tkanek Oka w Warszawie, Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Centrum Organizacyjno Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, Narodowe Centrum Krwi w Warszawie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie, Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Ile zarobią pracownicy?

W CSIOZ przewidziano 15 kategorii pracowników. Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach I-XV mają wynosić odpowiednio 1130 zł - 3890 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego to 2250 zł - 11770 zł. Oznacza to wzrost minimalnych stawek od ok. 2,3 proc. do ok. 2,7 proc., a maksymalnych stawek od ok. 2,3 proc. do ok. 12,5 proc.

Z pozostałych jednostkach minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach I-XVIII mają wynosić odpowiednio 1130 zł - 1600 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 2250 zł - 6530 zł. Oznacza to wzrost minimalnych stawek od ok. 2,3 proc. do ok. 2,7  proc., a maksymalnych stawek od ok. 2,3 proc. do ok. 12,5 proc.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Barbara Niedziela, 20 Stycznia 2019, 16:58
Jak można proponować kwoty dla wykształconych ludzi tak jak dla(pełen szacunek)woźnej w szkole lub sprzątaczki?
Jan Środa, 16 Stycznia 2019, 23:19
Jak można zacząć tabele od kwoty 1130"? skoro najniższa krajowa to dwa razy tyle? i rozpiętość w tych widełkach? dramat