Czwartek w pigułce: dziś pierwsze czytanie projektu ustawy o ABM

17 Stycznia 2019, 8:16 sejm

Na dziś zaplanowano następujące posiedzenia komisji Sejmowych:

11:00 Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania. 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działalności resocjalizacyjnej młodzieżowych ośrodków wychowawczych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej - referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Edukacji Narodowej.

 

12:00 Komisja Zdrowia

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 

 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia 
Cyfryzacja w opiece zdrowotnej

 

15:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego. Omówienie i przyjęcie planu pracy Podkomisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz