W Polsce stwierdzono działanie 128 nielegalnych domów opieki. MRPiPS: To efekt skutecznych kontroli

17 Stycznia 2019, 11:48 seniorzy

- Liczba stwierdzonych placówek działających bez zezwolenia pokazuje, że liczba kontroli rośnie i przynoszą one efekt - twierdzi Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na pytanie posła Michała Szczerby.

-W przypadku escape roomów państwo nagle zaczyna działać i rozpoczyna kontrole we wszystkich tego typu placówkach - zwraca uwagę poseł Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Michał Szczerba. 

Z danych policji przekazanych podczas posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej, wynika że na terenie Polski stwierdzono 128 działających, nielegalnych prywatnych domów opieki nad seniorami.  - Państwo nie sprawuje żadnej kontroli nad tym co się dzieje. W takich placówkach może mieć miejsce naruszenie godności i praw człowieka - mówił Michał Szczerba. -W jaki sposób rząd zamierza chronić prawa osób starszych w naszym kraju? Jak rząd zapewni ochronę nad osobami skierowanymi do domów opieki niespełniających ustawowych standardów? - pytał nawiązując do sytuacji w Zgierzu "gdzie zmarło kilkunastu podopiecznych. - Oczekujemy w tej sprawnie konkretnych działań teraz, a nie kiedy wydarzy się tragedia - dodał.

Do odpowiedzi na pytania posła wywołany został Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

-Nie zgadzam się z główną tezą posła, że państwo nie sprawuje kontroli nad ośrodkami sprawującymi całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku - odpowiadał Marcin Zieleniecki.  Podsekretarz stanu podkreślił, że przekazane do komisji dane, są danymi z kontroli, które wykazały obecny stan rzeczy. 

Podkreślił on także, że obecnie zarejestrowanych jest 434 placówek, które uzyskały zgodę wojewody. To oznacza, że wśród wszystkich znanych placówek, te działające bez zezwolenia  stanowią 20 proc. wszystkich placówek świadczących całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku.

-(...)Zgadzam się, że w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba placówek, które działały bez zezwolenia. W ramach kontroli przeprowadzonych w r. 2017 takich placówek było 105, rok później już stwierdzono takich placówek 128 - stwierdził Marcin Zieleniecki.

Jeśli chodzi o konsekwencje stwierdzenia działania bez zezwolenia to rośnie liczba kar przyznawanych osobom prowadzącym taką dzialalność - mówił. W 2016 r. takich kar nałożono 36, w roku 2017- 39.

- Jeśli chodzi o decyzję o zamknięciu takiej placówki, po stwierdzeniu w drodze decyzji prowadzenia działalności bez zezwolenia, adresat takiej decyzji ma możliwość jej usankcjonowania, czyli spełnienia odpowiednich warunków i uzyskania zezwolenia. W przypadku nie dostosowania do obowiązujących przepisów taka placówka zostaje zamknięta. W 2016 r. podjęto 4 takie decyzje, w 2017 nie podjęto decyzji o zamknięciu jakiejkolwiek placówki -tłumaczył. 

-Liczba kontroli z roku na rok rośnie. Mamy 4 rodzaje kontroli pod, które podlegają placówki: kompleksowe, (...) doraźne,  (...),problemowe i sprawdzające – z roku na rok liczba takich kontroli rośnie. Liczba stwierdzonych placówek działających bez zezwolenia pokazuje, że liczba kontroli rośnie i przynoszą efekt - stwierdził podsekretarz stanu w MPiPS.

-W naszym ministerstwie opracowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o Pomocy społecznej, ale zmieniającej także ustawę o Ochronie zdrowia psychicznego. W tym projekcie przewiduje się m.in. zwiększenie zakresu uprawnień kontrolnych inspektorów urządów wojewódzkich przeprowadzających czynności z zakresu kontroli i nadzoru w jednostkach pomocy społecznej, przewiduje się zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów prowadzących bez zezwolenia więcej niż 1 placówkę. W przypadku nałożenia prawomocnej kary za prowadzenie jednej z placówek, kara nakładana na kolejną z placówek będzie wynosiła 40 tys. zł, a nie jak do tej pory 10 czy 20 - mówił Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w MPiPS.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz