Diagnostyka laboratoryjna: określony panel badań jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych

18 Stycznia 2019, 14:07 krew krwiodawstwo badania hemofilia

Rekomendowany panel badań laboratoryjnych wykonywanych co dwa lata w ramach służby medycyny pracy mógłby w znaczący sposób poprawić wykrywalność chorób cywilizacyjnych - przekonywali autorzy raportu "Medycyna pracy i medycyna laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym" zaprezentowanego w piątek.

Raport powstał przy współpracy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Związku Pracodawców MedTech Polska oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Jak wskazano w raporcie potencjał profilaktyczny służby medycyny pracy jest od wielu lat podkreślany przez ekspertów. Zdaniem autorów raportu, kluczowe dla wykorzystania tego potencjału i podniesienia poziomu profilaktyki chorób cywilizacyjnych jest wprowadzenie okresowego pakietu badań laboratoryjnych dla wszystkich podlegających opiece profilaktycznej nad pracownikami, w interesie publicznym i na koszt płatnika publicznego (NFZ).

Chodzi w szczególności o choroby cywilizacyjne jak choroby układu krążenia, cukrzycę, choroby wątroby, przewlekłe choroby nerek oraz niedokrwistość.

Badania miałyby obejmować m.in. profil lipidowy, glukozę, kreatyninę, próbę wątrobową, podstawową morfologię.

Według autorów raportu, obecnie obowiązujący model finansowania badań diagnostycznych w POZ, nie motywuje lekarzy do kierowania pacjentów na takie badania przesiewowe, ponieważ badania te są finansowane w ramach stawki kapitacyjnej.

Rekomendują więc wdrożenie diagnostyki wybranych chorób w ramach służby medycyny pracy ze względu na szeroką grupę objętą medycyną pracy, profil pacjenta w ramach medycyny pracy ( osoby zdrowe, aktywne zawodowo), a także zaplecze kadrowe i organizacyjne. Proponują uzupełnienie zakresu badań wstępnych i okresowych o panel rekomendowanych badań krwi i moczu, w przypadku pracowników, których badania okresowe wykonywane są rzadziej niż co 24 miesiące - prawo do wykonania badań laboratoryjnych i konsultacji lekarza medycyny pracy w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych nie rzadziej niż raz na 24 miesiące, przekazywania wyników badań do lekarza POZ. Koszty miałby finansować NFZ, a w uzupełniającym zakresie samorządy.

W zakresie współpracy medycyny pracy z POZ autorzy raportu postulują obustronne otwarcie dostępu do dokumentacji pacjenta, wzajemne automatyczne udostępnianie wyników badań laboratoryjnych, a także utworzenie i udostępnienie pacjentom, lekarzom i płatnikowi publicznemu rejestru świadczeń medycyny laboratoryjnej w ramach szerokiej platformy e-zdrowie.

Niezbędne jest także podjęcie działań edukacyjnych, aby poprawić świadomość na temat znaczenia regularnych badań profilaktycznych w kierunku zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi. 

Korzyści z takiego rozwiązania to m.in. wcześniejsze rozpoznanie chorób i rozpoczęcie leczenia na wcześniejszym etapie, zmniejszenie absencji pracowników wynikającej z chorób cywilizacyjnych, wydłużenie obecności pracownika na rynku pracy, zmniejszenie wydatków na medycynę naprawczą, wykorzystanie potencjału kadr medycyny pracy w systemie opieki zdrowotnej.

Główny Inspektor Sanitarny i konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego Jarosław Pinkas podkreślał, że zdrowie jest inwestycją, a nadal wykonywanie badań postrzegane jest np. przez pracodawców jako koszt. Według niego, racjonalny panel badań diagnostycznych w ramach profilaktyki powinien być zintegrowany ze zmianami w stylu życia, ponieważ to styl życia wpływa w dużej mierze na ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Prof. Bogdan Solnica z Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej podkreślał, że odpowiednio zaplanowane i wykorzystane badania laboratoryjne mogą służyć zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Jak mówił, chodzi także o odpowiednią organizację w systemie tak, aby osoby z nieprawidłowymi wynikami trafiały pod opiekę medycyny naprawczej.

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz