Tydzień w pigułce: Trójstronny zespół ds. ochrony zdrowia m.in. o lekach, kwalifikacjach i stażach lekarskich

21 Stycznia 2019, 8:32 kalendarz

Na wniosek Pracodawców RP uzgodniony z Lewiatanem i BCC do porządku obrad posiedzenia d dniu 21.01.2019 r. do spraw różnych zostały dodane zgłoszone tematy. W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną wersję agendy. 

W planach posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia m.in:

  1. Dyskusja nad zmianami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
    w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
  2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat sytuacji w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej.
  3. Sprawy różne.
  1. Omówienie i wyjaśnienie finansowania nowych terapii lekowych w okresie po objęciu ich refundacją.
  2. Sprawa kwalifikacji pacjenta do programu lekowego.
  3. Omówienie możliwości prowadzenia nieodpłatnego stażu specjalistycznego dla lekarzy zagranicznych przez wybrane, wysokospecjalistyczne szpitale prywatne.

W najbliższym czasie, również na wniosek Pracodawców RP, zostanie przekazany materiał informacyjny o szacunkowych kosztach wynikających ze wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oraz o szacunkowej wysokości budżetu NFZ oraz informacja o zobowiązaniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - poinformowało Ministerstwo Zdrowia

W sejmie:

Poniedziałek

12:00 Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. W planach posiedzenia:

 1) Uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w wyborach. 2) Pomoc w podróży. 3) Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Niepodległa.

Wtorek

11:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych 

 Senat:

Wtorek

11:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia komisji:

Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

15:00 Komisja Zdrowia oraz Komisja Rodziny,  Polityki  Senioralnej i Społecznej. W planach posiedzenia komisji:

Wyzwania pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej propozycje systemowych rozwiązań.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz