Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

MRPiPS: Nowy wiceminister odpowiedzialny m.in. za informatyzację i fundusze europejskie

21 Stycznia 2019, 10:43 Kazimierz Kuberski
Kazimierz Kuberski został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poinformował dzisiaj resort rodziny. 

Wiceminister Kazimierz Kuberski przejmie znaczną część obowiązków, za które odpowiadał wcześniej wiceminister Bartosz Marczuk. Będzie odpowiedzialny za obszar współpracy międzynarodowej, wdrażania europejskich funduszy społecznych oraz informatyzacji.

Kazimierz Kuberski jest prawnikiem. W latach 2005-2008 był już wiceministrem pracy i polityki społecznej.

W latach 2005-2008 był podsekretarzem stanu w MPiPS. Odpowiadał wówczas m.in. za koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pracy i polityki społecznej, dialog społeczny i migracje pracownicze.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe Studia Administracyjne i kursy MBA na University of Kentucky USA oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

bryk Poniedziałek, 21 Stycznia 2019, 11:18
Oooo kolejny wiceminister. Odchudzanie i cięcie kosztów cd.