Coraz więcej Polaków wierzy w zasadność szczepień

22 Stycznia 2019, 14:29 szczepienie

93 proc. ankietowanych przez CBOS uważa, szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami że szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego uważa 90 proc. Polaków, a że szczepionki są bezpieczne opowiedziało się 86 proc. zapytanych. 22 proc. odpowiadających twierdzi, żę szczepionki promowane są nie dlatego, że są potrzebne, lecz dlatego, że leży to w interesie koncernów farmaceutycznych, a 18 proc. jest zdania, że szczepionki dla dzieci mogą wywołać poważne zaburzenia rozwojowe.

 

We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych ogromna większość badanych uważa, że szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami, są bezpieczne, a szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego. W ankiecie z tego roku w przekonaniu o bezpieczeństwie szczepionek było o 13 proc. więcej niż w lipcu 2017r.

Nieco bardziej zróżnicowany społecznie jest pogląd, że szczepienia promowane są głównie dlatego, że leży to w interesie koncernów farmaceutycznych. Z poglądem tym częściej niż pozostali zgadzają się respondenci w wieku 45–54 lata (26 proc.), mieszkańcy miast od 20 tys. do niespełna 100 tys. mieszkańców (28 proc.), ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27 proc.), o dochodach per capita od 1300 zł do 1799 zł (28 proc.), a uwzględniając kwestie światopoglądowe – badani identyfikujący się z prawicą (28 proc.).

Natomiast częściej niż inni z przekonaniem tym nie zgadzają się osoby w wieku 25–34 lata (72proc. ), absolwenci wyższych uczelni (76 proc.), respondenci o najwyższych dochodach per capita (78 proc.) oraz badani o lewicowych poglądach politycznych (75 proc.).

Z kolei związek szczepień z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi najczęściej negują najmłodsi respondenci (73 proc.), absolwenci wyższych uczelni (67 proc.), badani o najwyższych dochodach per capita (67 proc.) oraz identyfikujący się z lewicą (70 proc.).

Polacy coraz bardziej wierzą w zasadność szczepień

W ciągu ostatnich pięciu lat, od kiedy monitorujemy tę kwestię, bardzo wyraźnie poprawiło się nastawienie Polaków do szczepień, a szczególnie duża poprawa nastąpiła w ciągu ostatniego półtora roku. W stosunku do lipca 2017 roku wyraźnie wzrósł odsetek badanych uważających, że szczepienia są bezpieczne (wzrost o 13 punktów procentowych) oraz negujących stwierdzenie, że szczepienia mogą wywoływać poważne zaburzenia rozwojowe (wzrost o 14 punktów). Przybyło również respondentów uważających, że szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed poważnymi chorobami (wzrost o 7 punktów w stosunku do lipca 2017 roku) oraz że szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego (wzrost o 5 punktów). Bardzo znacząco zwiększył się także odsetek badanych sprzeciwiających się opinii, że szczepienia promowane są głównie dlatego, iż leży to w interesie koncernów farmaceutycznych (wzrost o 16 punktów).

Obecnie Polacy częściej niż półtora roku temu uważają, że szczepienia przeciw najgroźniejszym chorobom zakaźnym powinny być obowiązkowe (87 proc., wzrost o 7 punktów procentowych), a rzadziej opowiadają się za dobrowolnością szczepień (spadek o 3 punkty, do 9 proc.).

Mniej jest też badanych, którzy nie mają wyrobionej opinii na ten temat (o 3 punkty). Niewielka część respondentów miała inne zdanie w tej kwestii. 

 

Zindywidualizowany program szczepień

Ankietowani mogli w swobodnej wypowiedzi – rozwinąć ten temat. Niektórzy wspominali o wysokiej odpłatności za szczepienia i postulowali, aby były one darmowe. Inni mówili, że kalendarz szczepień w przypadku części dzieci powinien być bardziej zindywidualizowany, że powinny być wykonywane szczegółowe badania przesiewowe i zagwarantowana większa dostępność szczepionek pojedynczych dla osób, które nie chcą szczepić dzieci szczepionkami skojarzonymi. Respondenci mówili również, że w przypadku, gdy rodzice z jakichś powodów obawiają się skutków ubocznych szczepień, powinno się z nimi rozmawiać. Pojawiały się też wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepień i jakości szczepionek, obaw o to, gdzie i w jakich warunkach są one produkowane, oraz czy szczepionki dostępne w Polsce są równie dobre i bezpieczne jak te w Europie Zachodniej.

źródło: CBOS
 
Zobacz również:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz