E-recepta = e-problemy?

23 Stycznia 2019, 10:03 Apteka

Wypisanie elektronicznego druku recepty powoli skłania wizjonerów do proponowania kolejnych technologicznych rozwiązań, które umożliwiłyby m.in. zautomatyzowanie procesu wydawania leków. Czy jednak jesteśmy gotowi na takie rozwiązanie? Co z bezpieczeństwem pacjentów? Odpowiedź przynosi najnowsze badanie naukowców z Creighton University School of Pharmacy and Health Professions.

Tocząca się transformacja cyfrowa systemów ochrony zdrowia, a także oczekiwania pacjentów sprawiają, że coraz częściej futurystyczna wizja systemów ochrony zdrowia proponuje kolejne zautomatyzowane rozwiązania. Jednym z nich jest powiązane z e-receptą wydawanie leków – z szaf lub innych systemów dyspensowania - bez uczestnictwa farmaceutów. Czy jednak takie rozwiązanie nie niesie za sobą zbyt dużego ryzyka? Odpowiedzi na to pytanie szukali amerykańscy naukowcy, którzy przeprowadzili badanie poświęcone bezpieczeństwu pacjentów i błędach jakie mogą pojawiać się przy wydawaniu leków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dyspensowania. Wyniki ich analiz przeczytać można na łamach czasopisma naukowego „Research in Social and Administrative Pharmacy”.

W badaniu uczestniczyło 500 farmaceutów, którzy przez blisko pół roku nadzorowali automatyczne szafy dyspensujące pacjentom leki na podstawie elektronicznych recept. Według naukowców automatyczny system wydawania leków zapobiegł 189 błędom, jakie pojawiły się w trakcie całego analizowanego okresu. Okazało się jednak, że kolejnych 163 błędów udało się uniknąć dzięki czujności właśnie farmaceutów (błędy zgłosiło w sumie 153 aptekarzy). Częstym problemem zautomatyzowanego procesu wydawania leków było samo prawidłowe wczytanie się recepty – problem ten zdiagnozowano w 43 proc. przypadków.

W przypadku e-recept – rozwiązanie to zapobiegło w sumie 227 błędom, jednakże te które się pojawiły dotyczyły w głównej mierze z zaleceń dotyczących dawki preparatów przepisanych przez lekarzy. Aż w 199 przypadkach aptekarze wskazywali błędnie zaordynowane dawki leków przepisanych na elektronicznych receptach. Co ciekawe aż 10 proc. pojawiających się błędów związana była z problemami z komputerem, które pojawiały się w trakcie ich wypisywania.

Zdaniem autorów badania asysta farmaceutów w trakcie realizacji e-recepty i automatycznego dyspensowania leków wypełniła luki, jakie pojawiały się w trakcie wdrażania tych technologii. Wyniki analiz dowodzą zatem, że dla bezpieczeństwa pacjentów konieczne jest nadzorowanie procesu wydawania produktów leczniczych przez osoby posiadające wiedzę na ich temat. Nie mniej jednak badacze dodają, że potrzebne są jednak dalsze badania, które umożliwiłyby opracowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających ryzyko błędów.

.AM

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz