Wspólnie przedyskutują propozycje nowych zasad oceny ryzyka zachowań przemocowych

23 Stycznia 2019, 11:58 Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki zaprosił szefów klubów parlamentarnych na spotkanie w trakcie, którego chce omówić propozycje legislacyjne Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o nowe zasady oceny ryzyka tzw. zachowań przemocowych.

Według informacji Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, spotkanie miałoby się odbyć w piątek 25 stycznia. - To co dziś potrzebujemy – to dialog… - skonkludował Michał Dworczyk.

Przypomnijmy, że nowe regulacje mają związek z tragicznymi wydarzeniami i zabójstwem prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. W resorcie zdrowia trwają obecnie analizy nad możliwością wprowadzenia obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. O jego wykonaniu orzekałby sąd.

Jak podkreśliło ministerstwo nowa procedura objęłaby sprawców przestępstw, u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, czy też upośledzenie umysłowe. Zdaniem MZ tak przygotowany monitoring umożliwi kontynuację terapii rozpoczętej podczas pobytu w zakładzie karnym, a także zapobiegnie skutkom niepożądanych zachowań zarówno wobec osoby nim objętej, jak również jej otoczenia. 

Jak wyjaśnia ministerstwo obecnie nie ma możliwości skierowania na leczenie ambulatoryjne lub szpitalne skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności – w momencie gdy opuszcza on zakład karny, a zaburzenia psychiczne ujawniły się u niego w trakcie wykonywanej kary, a nie miały bezpośredniego związku z popełnionym czynem.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz