Związkowcy i pracodawcy na działalność w UE dostaną pieniądze z budżetu

24 Stycznia 2019, 11:48 pieniądze

Do konsultacji trafiły dwa projekty, z których wynika, że budżet państwa miałby dopłacać związkowcom reprezentującym pracowników oraz organizacjom pracodawców do udziału w międzynarodowych organizacjach. Resort pracy przy okazji zwraca uwagę na niskie zaangażowane w związki. Kto może liczyć na pieniądze?

Do konsultacji trafiły:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

To ważne także w ochronie zdrowia, choćby w kwestiach czasu pracy pracowników medycznych, rozwoju branży farmaceutycznej, opieki transgranicznej, unijnych funduszy na zdrowie.

Zmiana ustawy otworzyła drogę

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiają dofinansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji reprezentujących interesy pracodawców czy też pracowników wobec instytucji Unii Europejskiej.

Chodzi o organizacje pracodawców i pracowników, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

Zobacz także:

Związkowców mniej niż w innych krajach

Ministerstwo stwierdza, że dialog społeczny może stanowić silny instrument umożliwiający wspólne rozwiązywanie problemów.

- Analizując poziom uzwiązkowienia w Polsce na tle innych krajów europejskich (według danych zgromadzonych przez worker-participation.eu średni poziom uzwiązkowienia w krajach Unii Europejskiej wynosi 23%, przy czym w Polsce jedynie 12% pracowników należy do związków zawodowych, zaś przykładowo w krajach skandynawskich - sięga on aż 74% w Finlandii, 70% w Szwecji i 67% w Danii) - stwierdza ministerstwo.

- Mając na względzie brak wystarczających zachęt dla pracodawców do organizowania się w organizacjach pracodawców, a także fakt, iż niejednokrotnie reprezentują one interes państwa na arenie międzynarodowej, zdecydowano o konieczności dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej - czytamy w ocenie skutków regulacji. 

Równocześnie jednak nie przewidziano dodatkowych środków i stwierdzono, że nowe rozwiązanie nie będzie mieć "bezpośredniego wpływu na podniesienie konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, z uwagi na fakt, iż projektowane przepisy regulują jedynie tryb składania wniosków o dofinansowanie składek członkowskich z budżetu państwa, wzór wniosku o dofinansowanie oraz niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do ww. wniosku". 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz