Unijny komisarz: Odra powraca. 10 Years Challenge

24 Stycznia 2019, 15:44 wirus bakteria odra

10 Years Challenge to zabawa, która polega na opublikowaniu dwóch zdjęć - obecnego i takiego sprzed dziesięciu lat. Komisarz zdrowia UE Vytenis Andriukaitis wykorzystał ją dla prozdrowotnych celów - porównał statystyki epidemiologiczne związane z przypadkami odry w Europie. Analizując dane z roku 2008 oraz 2018 nie trudno odnieść wrażenie, że czas na zmianę trenu obserwowanego w UE.

Dane przedstawione przez unijnego komisarza ds. zdrowia nie napawają optymizmem. Okazuje się bowiem, że w ciągu dziesięciu lat liczba odnotowanych przypadków odry urosła skokowo.

O ile w 2008 na terenie UE odnotowano 1356 zachorowań na odrę, to już w 2018 roku liczba przypadków była ponad 30-krotnie wyższa i wyniosła - 45 304. W ocenie Vytenisa Andriukaitisa to poważne wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia państw członkowskich oraz całej Unii Europejskiej.

Zachorowań może być jeszcze więcej

Główny Inspektor Sanitarny przypomniał, że utrzymująca się tendencję wzrostową zachorowań na odrę w Europie wynika m.in. z faktu, że w wielu krajach UE stan zaszczepienia przeciwko odrze jest suboptymalny - co oznacza, że jest niższy niż 95 proc. Sytuacji epidemiologicznej nie sprzyja również migracja pracowników ze wschodu Ukraina ogłosi epidemię odry? związana m.in. z trwającymi obecnie świętami w obrządku prawosławnym.

Dlatego też GIS ostrzega, że prawdopodobne jest wystąpienie kolejnych przypadków odry na terenie Polski.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz