Czy Brexit wpłynie na dostęp do leków dla polskich pacjentów?

28 Stycznia 2019, 12:32 leki

- Brexit może skutkować ograniczeniami w dostępie polskich pacjentów do niektórych leków, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, zmierzające do zabezpieczenia chorych - ostrzega Infarma i wskazuje, że wiele firm farmaceutycznych przenosi swoje siedziby z rynku brytyjskiego do innych krajów unijnych, co sprawia, że niektóre decyzje refundacyjne mogą przestać obowiązywać, tracąc swojego adresata.

Według Infarmy, wpływ Brexitu na leki refundowane w Polsce wymaga wypracowania jednolitego rozwiązania, mającego uniwersalne zastosowanie dla wszystkich produktów refundowanych, których ta kwestia dotyczy, a wartością nadrzędną w tym procesie powinno być bezpieczeństwo pacjentów oraz zapewnienie im możliwości kontynuacji terapii.

- Zapewnienie pacjentom dostępu do leków w związku z Brexitem, powinno być priorytetem Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo oczekuje, że firmy wystąpią wpierw o skrócenie decyzji, a następnie ponownie o refundację. Ponowne przeprowadzenie całego procesu refundacyjnego jest tylko niepotrzebnym obciążaniem administracyjnym, podczas gdy istnieją inne legalne i proste narzędzie dokonania odpowiednich zmian w decyzjach, ale przede wszystkim może skutkować ograniczeniami w dostępie do leków. Nikt nie może dać gwarancji, że nie ucierpią na tym chorzy – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY.

Jak ocenia Infarma, potrzebna jest aktualizacja adresatów poszczególnych decyzji refundacyjnych, wynikająca z Brexitu - czyli niezależnych i obiektywnie nieprzewidywalnych okoliczności.

Potrzebna procedura przejściowa 

- Konieczne jest wypracowanie spójnej, propacjenckiej procedury przejściowej, dopuszczającej przeniesienie decyzji refundacyjnej, na firmę farmaceutyczną, której siedziba przeniosła się do innego kraju poza Wielka Brytanią - wskazuje.

- Jeżeli jednak tego typu procedura nie zostanie wypracowania, konieczne jest zastosowanie art. 155 KPA, mówiącego o tym, że w przypadku interesu społecznego lub słusznego interesu strony, decyzja wydana w trybie postępowania administracyjnego (a taką jest decyzja refundacyjna) może być w każdym czasie zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, za zgodą strony tej decyzji - podkreśla Infarma.

Interes społeczny i interes firm farmaceutycznych

- Interes społeczny w tym wypadku jest niepodważalny. Dodatkowo, należy mieć również na uwadze, że firmy farmaceutyczne, których siedziby mieściły się do tej pory w Wielkiej Brytanii, wnioskując o objęcie ich leków refundacją działały w zgodzie i w zaufaniu do przepisów prawa. Te firmy uwzględniając zakładany czas obowiązywania decyzji refundacyjnej - proponowały i wyrażały zgodę na konkretne warunki refundacyjne, w tym np. instrumenty dzielenia ryzyka – tłumaczy B. Cichowska-Duma.

Jak wskazuje Infarma, konieczne jest jak najpilniejsze przyjęcie jednolitego rozwiązania, które umożliwi prostą zmianę adresata decyzji refundacyjnej i nie wpłynie na jej ważność i termin obowiązywania. Jest to według Infarmy, jedyny sposób, aby pacjenci mieli zapewniony niezakłócony dostęp do leków refundowanych.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz