Rząd: BGK da pół miliarda na fundusz wspierający m.in. biotechnologię

29 Stycznia 2019, 12:13 pieniądze

 - Powstanie Funduszu Polskiej Nauki to jeden ze sposobów rozwiązania  problemu niskiej komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, które powinny znaleźć zastosowanie w produkcji innowacyjnych produktów, konkurencyjnych na rynkach: krajowym i zagranicznych - twierdzi rząd.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Przygotowany w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy przewiduje powstanie tego Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma na ten cel trafić pół miliarda złotych. 

Nowy Fundusz ma się przyczynić do  komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, które powinny znaleźć zastosowanie w produkcji innowacyjnych produktów, konkurencyjnych na rynkach: krajowym i zagranicznych. 

Powstanie wirtualny instytut badawczy (WIB) - nowa forma współpracy wyselekcjonowanych zespołów badawczych – konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym – prowadzących działalność naukową w różnych obszarach, ale zorientowaną na komercjalizację, czyli sprzedaż efektów badań, które mogą znaleźć zastosowanie w ważnych dla Polaków obszarach.

Firmy z branży, w której będzie funkcjonował wirtualny instytut badawczy (w szczególności z sektora, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) będą mogły szybciej się rozwijać dzięki transferowi wiedzy z zespołów badawczych.

Poza pieniędzmi z BGK, pieniądze na działalność Funduszu będą mogły pochodzić również m.in. z dotacji celowych budżetu państwa (ale przez pierwszych 10 lat nie jest to w planach), środków zagranicznych (niepodlegających zwrotowi), wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych oraz darowizn i zapisów

Środki Funduszu będą przekazywane na finansowanie badań prowadzonych w formie wirtualnego instytutu badawczego, w obszarach wskazanych – przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii ministra od spraw gospodarki –  w szczególności w zakresie określonym w  Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W pierwszej kolejności tego typu finansowanie będzie realizowane w obszarze szeroko rozumianej biotechnologii. W rezultacie sposób funkcjonowania WIB będzie odbiegał od przyjętego sposobu finansowania badań w Polsce – środki finansowe przeznaczane będą na tworzenie i rozwój zespołów badawczych, które będą realizowały badania wpisujące się w ustaloną agendę badawczą, ale będą zlokalizowane w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

To minister będzie wskazywał podmiot zarządzający wirtualnym instytutem badawczym, którym może być:
1) PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (spółka Skarbu Państwa z odpowiednim zapleczem laboratoryjnym i potencjałem organizacyjnym do koordynowania prac zespołów badawczych, m.in. w obszarze biotechnologii) albo

2) podmiot wybrany w otwartym konkursie ofert.

KPRM, Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

wata Środa, 30 Stycznia 2019, 8:27
W cieniu wydarzeń plitycznych Szumowski i jego prasol polityczny robią kolejne "przesuniecie" publicznych pieniędzy. To teraz obok ABM kolejne 500 mln do wydania na spółkę rodzinną?