Nowi członkowie zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

29 Stycznia 2019, 13:02 dziecko terapia psycholog

Minister zdrowia wydał nowelę zarządzenia ws. powołania Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powołuje w niej kolejnych członków zespołu. Kto wejdzie w jego skład?

Zarządzenie z 29 stycznia br. przewiduje, że do zespołu dołączą:

 • -  dr hab. n. med. Anita Bryńska - Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • -  dr Iwona Mazur - Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,
 • -  dr n. med. Aleksandra Lewandowska - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
 • - Dorota Surma-Kuś - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,
 • - Anna Krenc - Kierownik Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • - dr n. o zdrowiu Damian Czarnecki - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • - dr n. med. Cezary Żechowski - p.o. Kierownika w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • - Mariola Skowrońska - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie,
 • - dr Barbara Arska-Karyłowska - Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie,
 • - Wojciech Hańbowski – Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej,
 • - Renata Mizerska – Prezes Zarządu Polskiej Rady Psychoterapii;

Zespół został powołany 20 lutego 2018 r. Minister powołał zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Jego pracami kieruje Zbigniew Król, wiceminister zdrowia. Wśród członków zespołu są m.in. prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalista psychologii klinicznej i prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Poprawa opieki nad dziećmi i młodzieżą

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rekomendacji dotyczących poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień. Po wykonaniu tego zadanie Zespół zostanie rozwiązany. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Źródło: MZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz