Szczegółowe warunki dla placówek opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży

30 Stycznia 2019, 12:03 dziecko terapia psycholog

W środę (30 stycznia) do konsultacji skierowano projekt ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Projekt noweli rozporządzenia określa warunki szczegółowe do spełnienia w przypadku realizacji świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. 

-Obecna sytuacja w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w populacji dzieci i młodzieży wskazuje na konieczność zmiany modelu opieki, wdrożenia koordynacji i określenia jakości tej opieki - uzasadnia projekt ministerstwo. - Prawidłowa opieka w okresie dzieciństwa i młodości stanowi istotny czynnik decydujący o kondycji zdrowia i jakości życia w dalszych jego etapach. Przede wszystkim przyczynia się do zwiększenia populacji osób zdrowych i przez to obniża koszty leczenia - czytamy.

Zmiana polega na uproszczeniu i zwiększeniu dostępu do podstawowych świadczeń psychiatrycznych dla ww. grupy świadczeniobiorców oraz na wprowadzeniu standardu wymagań jakościowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Działania te mają na celu zwiększenie dostępu do opieki psychiatrycznej i zapewnienie blisko miejsca zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy właściwej opieki w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji oraz zapewnienie specjalistycznej opieki w ośrodkach przygotowanym do realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży wymagających długotrwałego i specjalistycznego leczenia

Mimo, że zadania poszczególnych instytucji w ramach pracy wielu resortów są określone w przepisach prawa, to w rzeczywistości często brak jest właściwej koordynacji i współdziałania umożliwiającego udzielenie adekwatnej pomocy potrzebującym dzieciom.

Nowela rozporządzenia zakłada trzy poziomy referencyjne:

I poziom referencyjności – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży;

II poziom referencyjności – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży;

III poziom referencyjności – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

Proponowane zmiany nie mają zastosowania dla świadczeniodawców realizujących świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży na podstawie umów już zawartych z właściwymi oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia.

warunki szczegółowe opieki psychologicznej dzieci i młodzieży [załącznik 8]

JK

Treść rozporządzenia: RCL

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz