Nowe dane GUS o wydatkach na zdrowie. Ile wyniosły?

30 Stycznia 2019, 12:34 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w 2017 r. wydatki te osiągnęły ponad 89,367 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. rok do roku. Jaka część pochodziła z NFZ? Ile wydaliśmy prywatnie?

Wydatki publiczne

Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w 2017 r. wydatki te osiągnęły ponad 89,367 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ponad 85 proc. tej sumy stanowiły koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych poniesione przez NFZ. Wyniosły one 76,29 mld zł, czyli o 7,7 proc. więcej niż przed rokiem. Obok NFZ, dysponentami środków publicznych na ochronę zdrowia były: budżet państwa, który w 2017 r. na ochronę zdrowia przeznaczył o 16,6 proc. większą kwotę niż w 2016 r., bo 9,598 mld zł i budżety jednostek samorządu terytorialnego, które na ten cel wydatkowały łącznie 3,478 mld zł (o 4,8 proc. więcej niż przed rokiem). Na każdym szczeblu jednostek samorządu dostrzec można wzrost wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia, porównując je do zeszłego roku, poza budżetem powiatów.

Powiaty przykręciły kurek

Wydatki samorządów oraz centralne rosły, z wyjątkiem powiatów, w przypadku których wydatki na ochronę zdrowia zmalały o 10,2 proc., udział tych wydatków w budżecie powiatów zmniejszył się o 0,7 p. proc.

Biorąc pod uwagę nominalne wydatki, w 2017 r. były w powiatach niższe o 105,5 mln zł niż w roku 2016.

- Widać też, że struktura jednostek administracyjnych, jako płatników ochrony zdrowia, ze względu na wielkość poniesionych wydatków niewiele się zmieniła: 73,4 proc. stanowiły wydatki budżetu państwa (w 2016 r. – 71,3 proc.), miast na prawach powiatu – 8,2 proc. (w 2016 r. – 8,4 proc.), powiatów – 7,1 proc. (w 2016 r. – 9,0 proc.), i województw – 6,6 proc. (w zeszłym roku – 6,3 proc.), a gmin – nieco poniżej 5 proc. wydatków na ochronę zdrowia poniesionych przez budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego - informuje GUS. 

Na co szły publiczne pieniądze

Ile prywatnie?

Dane dotyczące łącznych wydatków, w tym prywatnych są zawarte w Narodowym Rachunku Zdrowia. Ostatni dostępny jest z danymi za 2016 r., wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 121,1 mld zł i były wyższe niż w 2015 r. o około 6,6 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,52 proc. PKB, podczas gdy w 2015 r. ich udział wyniósł 6,36 proc. Struktura wydatków w ujęciu funkcjonalnym nie zmieniła się istotnie. Największą ich część stanowiły wydatki na usługi lecznicze (57,3 proc.).

 

Polska na tle innych państw

 

Aleksandra Kurowska

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz