Chemioterapia: podkręcanie śruby szpitalom?

31 Stycznia 2019, 11:44 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

NFZ po raz kolejny zmienia zarządzenie w sprawie chemioterapii. Co tym razem przygotował dla szpitali? 

Nowe zarządzenie, podpisane przez prezesa Funduszu wczoraj, dostępne jest tutaj

Nowelizacja m.in. dostosowuje przepisy Funduszu do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków. 

W przepisach dokonano m.in. zamiany zapisów w zakresie tego, co dzieje się gdy placówka kupi lek niezbędny do chemioterapii po cenie wyższej niż 10 proc. od średniej osiągniętej przez inne placówki w kraju. Celem jest lepsze wydawanie publicznych pieniędzy, ale to nie takie proste. Warto pamiętać choćby o tym, że na cenę wpływa m.in. wielkość zamówienia, a także kondycja finansowa szpitala (gdy miesiącami zalega z płatnością, firmy się asekurują).

Zapis w tej sprawie został po raz kolejny doprecyzowany:

"uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie chemioterapii, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10% w okresie 3 miesięcy poprzedzających o 3 miesiące okres, na który ustalane jest zobowiązanie.”

 

Wcześniej brzmiał:

§ 25b. 

3) uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie chemioterapii, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10%.

 

Znowu z datą wsteczną

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, jednak z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.

Wyjątek stanowią zapisy dotyczące substancji czynnej 5.08.05.0000190  - fludarabini phosphas - inj., które wchodzą w życie z mocą od dnia 20 stycznia 2019 r. - ale to już też data wsteczna. 

 

Nowelizacja goni nowelizację

Nowelizowane zarządzenie jest z 25 czerwca 2018 r. Zmieniane było - jak podaje Fundusz - 3 lipca 2018 r., 14 sierpnia 2018 r., 4 września 2018 r., 28 września 2018 r. 30 listopada 2018 r. oraz teraz. Warto przy tej okazji przypomnieć pojawiające się postulaty placówek, by zmianom przepisów towarzyszyły teksty jednolite z wyróżnieniem, co się zmienia. 

 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz