Minimum 150 mln zł dla POZ i szpitali na walkę z barierami architektonicznymi

31 Stycznia 2019, 12:09 parking inwalidzki wózek niepełnosprawni samochód

25 szpitali i 125 przychodni POZ będzie mogło wystąpić o pieniądze na to, by mieć infrastrukturę bardziej przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami. Rząd da na ten cel 150 mln zł (większość z UE), a docelowo może nawet podwoić tę kwotę i liczbę beneficjentów. Program Dostępność Plus właśnie wystartował i potrwa do czerwca 2023 r. Powołano też Komitet Dostępności Plus dla zdrowia.

Z pieniędzy w pierwszej kolejności skorzystają szpitale oraz przychodnie, a z efektów wprowadzonych zmian pacjenci, w szczególności osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia potrwa do czerwca 2023 roku.

- Służba zdrowia to nieprzypadkowo jedna z pierwszych branż, która dostanie wsparcie z programu Dostępność Plus. Ze względu na swój szczególny cel i charakter powinna stanowić wzór dostępności” – podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

- Celem całego przedsięwzięcia jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Wsparcie obejmie 25 szpitali oraz 125 placówek POZ (docelowo 50 szpitali i 250 placówek POZ) – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Harmonogram

Pierwszym krokiem będą audyty dostępności pod kątem potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Na tej podstawie usuwane będą bariery i dokonywane inwestycje

  • architektoniczne (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych itp.); 

  • cyfrowe (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń służących poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, a także wdrożenie innych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, systemy rejestracji, także on-line, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT);

  • komunikacyjne (szkolenia w zakresie kompetencji miękkich dla kadry medycznej i niemedycznej np. pracownicy rejestracji, służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji);

  • organizacyjnej (usprawnianie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami).\

Powstanie Komitet Dostępności Plus dla zdrowia, którego inauguracja będzie miała miejsce 31 stycznia.

Komitet składa się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych (w tym reprezentujących pacjentów z niepełnosprawnościami), placówek medycznych, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz z ekspertów.

Komitet Dostępności Plus będzie aktywny w całym okresie realizacji projektu – począwszy od wypracowania standardów dostępności dla szpitali i przychodni, przez monitorowanie wdrażanych w placówkach medycznych działań, aż po opracowanie rekomendacji końcowych.  

Inf pras., Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Prowadzący zakład rehabilitacjii Poniedziałek, 04 Lutego 2019, 20:47
A co z rehabilitacją?! Wymagania większe a wszystkie inwestycje z własynych środków w ramach marnego kontraktu?!
Andrzej Sobota, 02 Lutego 2019, 18:15
25 szpitali objętych programem na blisko 1000 w kraju. Doprawdy spektakularny program.. Ile z tych 150 mln przeznaczonych będzie na komisje, spotkania i promocję, ile zostanie na realne działania?