MZ: 190 tys. e-recept w pierwszym miesiącu 2019 r.

01 Lutego 2019, 14:04 erecepta ezdrowie ezla informatyzacja telefon cyfryzacja

1 stycznia 2019 roku w całej Polsce wdrożono system e-recepty w aptekach i punktach aptecznych. MZ podsumowało pierwszy miesiąc działania obligatoryjnych e-rcept.  

Po pierwszym miesiącu 99proc. aptek i punktów aptecznych w Polsce jest już podłączonych do platformy e-zdrowie. W pierwszy miesiącu zrealizowano blisko 190 tys. e-rercept. 

Nowy etap cyfryzacji w ochronie zdrowia: pierwszy miesiąc e-recepty w Polsce

W praktyce oznacza to, że od tego czasu niemal każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, jest rejestrowana w systemie i udostępniana pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na portalu pacjent.gov.pl.

Do 31 stycznia 2019 oku wpłynęło blisko 190 000 e-recept, z czego aż 2/3 z województwa mazowieckiego. Równocześnie rozpoczęło się stopniowe włączanie placówek leczniczych do platformy e-zdrowie (P1) tak, aby lekarze mogli wystawiać e-recepty. Ostateczny termin na wdrożenie e-recepty upływa 31 grudnia 2019 roku.

Obecnie już 102 placówki lecznicze z 73 miast w Polsce wystawiają pacjentom elektroniczne recepty i liczba ta każdego dnia rośnie, gdyż do systemu e-zdrowie (P1) podłączane są sukcesywnie kolejne podmioty.

– Cel na rok 2019 to włączenie wszystkich gabinetów, przychodni, szpitali i izb przyjęć, czyli miejsc, gdzie będą wystawiane e-recepty do systemu e-zdrowie (P1) tak, aby wszyscy lekarze mogli wystawiać swoim pacjentom elektroniczne recepty. Wierzę, że ten cel zrealizujemy, gdyż środowisko medyczne w Polsce jest otwarte na wdrażanie nowych rozwiązań. Naszą rolą jest zadbanie o to, aby korzyści z nich płynące były widoczne dla pacjentów, lekarzy, farmaceutów i innych przedstawicieli zawodów medycznych – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację.

Recepty elektroniczne otrzymało dotychczas ponad 32 000 pacjentów. Już dziś pacjenci mogą monitorować, którzy lekarze oraz które placówki wystawiają e-recepty –  informacja o nich pojawia się sukcesywnie na stronie mapa.pacjent.gov.pl. Placówka lecznicza i lekarz może wystawiać elektroniczne recepty, gdy tylko dopełni formalności związanych z podłączeniem oprogramowania gabinetowego do systemu e-zdrowie (P1).

Resort zdrowia strategię wdrażania e-recepty oparł na doświadczeniach innych krajów, które pokazują, że duże projekty informatyczne w ochronie zdrowia należy realizować etapami. Dlatego głównym zadaniem w 2018 r. było zbudowanie sieci akceptacji do realizacji e-recept. W praktyce chodziło o to, aby zapewnić że każdy pacjent wychodzący od lekarza z e-receptą ma 100proc. gwarancję iż zrealizuje ją w dowolnej aptece w Polsce. To zadanie zostało wykonane dzięki partnerskiej współpracy ze środowiskiem farmaceutycznym.

Janusz Cieszyński, wiceszef resortu zdrowia poinformował również, że Ministerstwo Zdrowia udzieli wsparcia środowisku farmaceutycznemu i medycznemu, i do kwietnia br. udostępni darmowe narzędzie, za pośrednictwem którego będzie można realizować recepty i wysyłać do systemu e-zdrowie Dokumenty Realizacji Recepty (DRR).

– Aplikacja, nad którą pracujemy będzie łatwa i intuicyjna w obsłudze oraz dostępna dla wszystkich przedstawicieli środowiska medycznego i farmaceutycznego bez jakichkolwiek opłat. Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku przygotujemy również filmy instruktażowe, w których krok po kroku pokażemy, jak z niej– zapewnia Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia w MZ.

Pierwszy miesiąc e-recepty w Polsce – statystyki:           

Recepta papierowa vs. elektroniczna | wymierne korzyści dla pacjenta

Dziś – recepta papierowa

Rok 2019 – recepta elektroniczna

i korzyści dla pacjenta

W przypadku nieczytelnej recepty papierowej pacjent musi udać się na kolejną wizytę do lekarza w celu korekty recepty.

• Znika problem nieczytelnych recept.

• Oszczędność czasu.

• Oszczędność pieniędzy.

• Wygoda i mniej stresu związanego z oczekiwaniem na ponowną wizytę u lekarza.

W przypadku nieczytelnej recepty papierowej istnieje ryzyko, że pacjent otrzyma niewłaściwy lek, dawkę lub informacje co do dawkowania.

• Wzrasta bezpieczeństwo pacjenta poprzez ograniczenie możliwości wydania nieprawidłowego leku.

• Informacje dotyczące dawkowania leków są jasne
i czytelne dla farmaceuty oraz pacjenta – brak wątpliwości jakie leki zostały pacjentowi przepisane.

Przykład – poniżej => wyniki badań z rynku brytyjskiego pokazują, że skala pomyłek, które mogą mieć miejsce przy wypisywaniu recept tradycyjnych jest bardzo wysoka i rodzi poważne skutki dla pacjentów, m.in. :

627 zgonów rocznie spowodowanych błędnie zażywanymi lekami, co było rezultatem błędnie lub nieczytelnie wypisanej recepty (rynek brytyjski).

66 mln potencjalnie niebezpiecznych błędów popełnianych rocznie podczas wystawiania ręcznie wypisanych recept (rynek brytyjski).

Brak dostępu do historii wystawionych recept papierowych oraz monitorowania, czy starsze osoby wykupują przepisane im lekarstwa.  

• Pacjent oraz personel medyczny mają dostęp
do historii wystawionych recept – wzrasta jakość
i bezpieczeństwo leczenia, zaś sam proces leczenia jest lepiej skoordynowany.

• Rodzina lub przyjaciele osób starszych mogą – po uzyskaniu pełnomocnictwa – monitorować
na odległość, czy pacjent faktycznie wykupił przepisane leki.

Pacjent, cierpiący na choroby przewlekłe musi udać się osobiście na kolejną wizytę do lekarza, aby otrzymać receptę na te same lekarstwa, które przyjmuje regularnie od wielu lat.

• Usprawniona zostaje opieka nad przewlekle chorym pacjentem – nie musi iść do lekarza w celu odbioru kolejnej recepty na te same leki, e-recepta może zostać dostarczona drogą elektroniczną (poczta
e-mail, SMS, IKP).

• Oszczędność czasu.

• Oszczędność pieniędzy.

• Wygoda i mniej stresu związanego z oczekiwaniem na kolejną wizytę u lekarza.

Pacjent musi wykupić i odebrać wszystkie leki z jednej recepty w jednej aptece.

• Pacjent może zrealizować elektroniczną receptę
w kilku aptekach – ma możliwość zakupu każdego leku w innej aptece.

Lekarz nie ma zautomatyzowanego procesu wystawiania recept, a w efekcie czas, który mógłby poświęcić pacjentowi musi przeznaczyć na wypisanie recepty.

• Pacjent otrzymuje więcej czasu na konsultację lekarską i diagnozę (może to oznaczać, że otrzymuje lepszą diagnozę, ponieważ lekarz może poświęcić mu więcej czasu).

KALENDARIUM

•          styczeń 2019 – każda apteka w Polsce musi być podłączona do systemu e-zdrowie, aby móc realizować e-recepty;

•          od roku 2019 – stopniowe włączanie do systemu e-zdrowie placówek medycznych;

•          do czerwca 2019 – pilotaż e-skierowania w placówkach medycznych;

•          styczeń 2020 – wchodzi w życie obowiązek wystawiania wyłącznie e-recept;

•          styczeń 2021 – wchodzi w życie obowiązek wystawiania wyłącznie e-skierowań;

•          styczeń 2021 – wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem platformy e-zdrowie.

źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz