Nowy statut MZ już obowiązuje. Co z departamentami?

02 Lutego 2019, 19:03 Ministerstwo Zdrowia

Jest już zarządzenie premiera z nowym statutem Ministerstwa Zdrowia. Opublikowano je 31 stycznia, a dzień później weszło w życie. Które departamenty ostatecznie zostają, które zmienią nazwę, a które będą połączone?

Nowa struktura organizacyjna ma być oparta na procesowym zarządzaniu. To ma ułatwić m.in. przepływ informacji i współpracę. 

W związku z tym część departamentów uległo likwidacji, a w ich miejsce powstały nowe komórki organizacyjne, w których będą realizowane zadania likwidowanych, jednak w zmienionym układzie.

Zgodnie z nowym statutem: 

Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia

W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz i Strategii;

2) Departament Budżetu i Finansów;

3) Departament Dialogu Społecznego;

4) Departament e-Zdrowia;

5) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki;

6) Departament Nadzoru i Kontroli;

7) Departament Oceny Inwestycji;

8) Departament Pielęgniarek i Położnych;

9) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

10) Departament Prawny;

11) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

12) Departament Systemu Zdrowia;

13) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;

14) Departament Współpracy Międzynarodowej;

15) Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

16) Jednoosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Strategicznych;

17) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;

18) Biuro Administracyjne;

19) Biuro Kadr;

20) Biuro Komunikacji;

21) Biuro Ministra.

Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu zdrowie, zapewniają Departament Analiz i Strategii; Departament Dialogu Społecznego; Departament e-Zdrowia; Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki; Departament Oceny Inwestycji; Departament Pielęgniarek i Położnych; Departament Polityki Lekowej i Farmacji; Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności; Departament Systemu Zdrowia; Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.
Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym.

Co się zmienia?

Likwidacji uległy: Departament Matki i Dziecka, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia (jego zadania rozdzielono między inne departamenty), Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Biuro Finansowo-Gospodarcze oraz Biuro Dyrektora Generalnego.

Nowe komórki organizacyjne:

Departament Oceny Inwestycji – który będzie realizował zadania związane z  koordynacją wsparcia sektora zdrowia ze środków publicznych, dokonywaniem oceny i  wyboru projektów do realizacji z różnych źródeł publicznych będących w kompetencjach ministra właściwego ds. zdrowia, monitorowaniem realizacji projektów oraz rozliczaniem poniesionych wydatków;

Departament e-Zdrowia – który będzie realizował zadania związane z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz będzie beneficjentem projektów o wartości ponad 500 mln zł związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w  sektorze zdrowia;

Biuro Administracyjne – które będzie realizowało zadania dotychczasowego Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowo-Gospodarczego.

Utworzone zostanie nowe Jednoosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Strategicznych, którego zadaniem będzie monitorowanie oraz raportowanie do Ministra Zdrowia realizacji najważniejszych projektów z punktu widzenia resortu.

Mała zmiana w stosunku do projektu?

Miał też powstać - zgodnie z projektem - Departament Świadczeń Zdrowotnych, ale wybrano nazwę  Departament Systemu Zdrowia. Będzie realizował zadania związane z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działalności leczniczej oraz merytorycznym nadzorem na realizacją świadczeń zdrowotnych. 

Cześć departamentów została przekształconych:

1) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji zostanie przekształcony w Departament Budżetu i Finansów, a część jego zadań zostanie przeniesiona do innych komórek organizacyjnych;

2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostanie przekształcony w Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, który będzie skupiał większość aspektów związanych z  kształceniem kadr medycznych oraz rozwojem działalności badawczo-naukowej w sektorze zdrowia;

3) Departament Zdrowia Publicznego zostanie przekształcony w Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny – który będzie odpowiedzialny za opracowywanie programów związanych ze zdrowiem publicznym, polityką zdrowotną, przejmie zadania Departamentu Matki i Dziecka oraz Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w zakresie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej;

4) Biuro Prasy i Promocji zostanie przekształcone w Biuro Komunikacji, którego zadaniem będzie realizacja wszelkich działań komunikacyjno-wizerunkowych.

Zobacz:

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz