Nowe osoby w składzie Komisji Ekonomicznej MZ

04 Lutego 2019, 9:50 Ministerstwo Zdrowia

Do składu Komisji Ekonomicznej MZ dołączyła Magdalena Nowak z Wydziału Refundacyjnego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz Łukasz Szmulski, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

 

Komisja Ekonomiczna to zespół, który prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Skład Komisji (stan na 01.02.2019 r.)

Imię i Nazwisko

Data powołania 

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Pan Przemysław Bonek

26.09.2018

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Wydział Refundacyjny

Główny Specjalista

Pani Melania Brzozowska

14.10.2011

Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

Pan Michał Czarnogórski

13.10.2011

Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik

Pani Elżbieta Jazgarska

14.10.2011

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

Dyrektor

Pani Joanna Kilkowska 13.11.2018 Departament Polityki Zdrowotnej  Zastępca Dyrektora

Pani Grażyna Kozłowska-Plewa

14.10.2011

——–

 —-

Pani Iga Lipska 8.02.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Pełnomocnik Prezesa Funduszu ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii 

Pan Mirosław Markowski

13.10.2011

Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Naczelnik

Pan Sebastian Migdalski

16.02.2012

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych, sekretarz Komisji Ekonomicznej

Pani Magdalena Nowak

1.02.2019

Wydział Refundacyjny Departament Polityki Lekowej i Farmacji Starszy specjalista

Pan Jan Staniłko

1.08.2017

Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora

Pan Hubert Szalak

13.10.2011

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Lekami 

Pan Prof. Mirosław I. Szeligowski

13.10.2011

Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik

Łukasz Szmulski

1.02.2019

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

p.o. Dyrektora

Pan Krzysztof Urban

26.04.2012

Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

p.o. Kierownika

Pani Kinga Warcholińska

26.09.2018

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Wydział Refundacyjny

Radca Ministra

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz