MZ: projekt profilaktyki próchnicy zębów dla młodzieży

04 Lutego 2019, 13:02 Stomatologia

MZ ma już gotowy ogólnopolski program przeciwdziałania próchnicy u młodzieży w wieku 15-19 lat. Ma być realizowany przez przynajmniej trzy lata. Chodzi zarówno o badania stomatologiczne jak i edukację. 

„Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży” będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Obecnie jest na etapie opiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Realizatorzy będą wybierani w drodze konkursowej  - termin nie jest jeszcze ustalony, ponieważ potrzebna jest decyzja AOTMiT.

 

Większa świadomość

Celem głównym programu jest wzrost świadomości młodzieży odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów. - Zakłada się, że lepsza świadomość grupy docelowej w zakresie profilaktyki próchnicy i zasad higieny jamy ustnej przyczyni się do ograniczenia występowania próchnicy wśród uczestników programu w późniejszym okresie - odpowiada MZ na nasze pytania.

 

Minimum trzy lata

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ma charakter ogólnopolski, a przewidywany okres jego realizacji to co najmniej 36 miesięcy.

Cele szczegółowe w programie określono jako:

  • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej;
  • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby;
  • wczesna identyfikacja próchnicy wśród osób, u których przeprowadzono badanie stomatologiczne w ramach ww. programu.

W ramach programu przewidziano:

  • działania edukacyjne w postaci warsztatów edukacyjnych dla młodzieży;
  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz